Amorteringskalkylatorn

Fyll i uppgifter om inkomst och bostad för att se hur mycket du ska amortera varje månad enligt skärpta amorteringskravet.

kr
kr
kr

Resultat

Din belåningsgrad överstiger  % och därför ska du amortera minst  % av lånet per år. Det blir kr i månaden eller kronor årligen om ditt lån tecknades efter 1 juni 2016 och därmed faller under nuvarande amorteringskravet.

Eftersom ditt lån understiger 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst berörs du inte av det skärpta amorteringskravet.

Eftersom ditt lån överstiger 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst omfattas du av det föreslagna skärpta amorteringskravet och behöver då amortera minst  % av bolånet per år till dess att ditt lån understiger 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst. Det vill säga kronor i månaden eller kronor årligen.

Då din belåningsgrad understiger 50 % omfattas du inte av nuvarande amorteringskravet.

Eftersom ditt lån överstiger 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst omfattas du av det föreslagna skärpta amorteringskravet. Din belåningsgrad överstiger också  % och omfattas även av nuvarande amorteringskravet om ditt lån tecknades efter 1 juni 2016.

Alltså skulle du behöva amortera minst  % av bolånet per år, det vill säga kronor i månaden eller kronor årligen.

Eftersom både din belåningsgrad understiger 50 % samt lånebeloppet understiger 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst berörs du varken av det skärpta amorteringskravet eller det nuvarande amorteringskravet.