Mer virke i skogen

Virkesförrådet i landets skogar fortsätter att öka.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Trots stormar och skador efter älgens betning finns i dag cirka tre miljarder kubikmeter virke i skogarna, visar Sveriges lantbruksuniversitets riksskogstaxering.

Det allt större virkesförrådet är en följd av att tillväxten med god marginal överstiger avverkningarna.

Annons
Annons
Annons