Annons

Mer resurser till välfärd med företagande och vinst

Vinst i välfärdsföretagen kan bara uppnås om man utvecklar verksamheten på ett bra sätt. Därför kan sjukvård, utbildning och olika former av omsorg bli dynamiska tjänstebranscher. Men då måste vi låta dem fortsätta utvecklas – inte förbjuda eller försvåra. Det skriver Johnny Munkhammar (M), författare till Välfärdsvinsten och Sjukvård – nästa dynamiska exportnäring?

Under strecket
Publicerad

”Det är självklart för mig som socialdemokrat att vi ska ha en mångfald av utförare inom vården, skolan och omsorgen”, skriver Carin Jämtin (S) den 27 mars. Så självklart var det inte när Olof Palme dömde ut fristående förskolor som ”Kentucky Fried Children”. Så självklart var det inte när Ingvar Carlsson med all kraft ville bekämpa skolpengen. Och så självklart var det inte när Göran Persson ville stoppa nya vårdaktörer.

Det är bra om vi nu har kommit så långt att detta anses självklart. Att mångfalden av aktörer berikar och utvecklar välfärden är väl belagt. Den toppstyrda, planekonomiska hierarki som offentliga monopol innebar skapade köer, ineffektivitet, brist på innovationer och alltför lite inflytande för personalen. Detta blir nu bättre. Således är både de som använder fristående välfärdsaktörer och de som arbetar där mer nöjda än motsvarande på offentliga enheter.

Annons
Annons
Annons