Annons
X
Annons
X

”Mer problem med skärpta krav på lärarlegitimation”

Socialdemokraterna väntas på sin kongress att föreslå skärpta regler för lärarlegitimationen. Men en sådan skärpning skapar större problem i skolan med lärarbrist och alltför stora elevgrupper. Det skriver Katarina Kasmarvik, lärare i grundskolan.

Debatten om skolan
En lärarlegitimation från Skolverket. Om reglerna skärpts ytterligare, varnar artikelförfattaren för värre lärarbrist och organisatoriska bekymmer på skolorna.
En lärarlegitimation från Skolverket. Om reglerna skärpts ytterligare, varnar artikelförfattaren för värre lärarbrist och organisatoriska bekymmer på skolorna. Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | LÄRARLEGITIMATIONER

Lärarlegitimationen ger idag lärare rättighet att ansvara för undervisning och sätta betyg i de ämnen som läraren är behörig i. Många lärare undervisar dock i fler ämnen än de ämnen som de är behöriga i, vilket Socialdemokraterna nu vill ändra på.

Socialdemokraterna anser att läraren ska undervisa i de ämnen som denne har behörighet i, vilket kan tyckas som en självklarhet för att hålla en hög kvalitet på undervisningen. Det finns dock ett flertal frågetecken att lyfta fram kring hur den skärpta regeln skulle kunna komma att påverka undervisningen, storleken på klasserna och skolors organisationer.

För att kunna realisera förslaget om skärpta regler kring lärarlegitimationen måste det därför finnas en insikt i och förhållningssätt hos Socialdemokraterna kring just lärarbristen och dess effekter på skolmiljön och förutsättningar för undervisning. Det råder redan hög lärarbrist, vilket är en av anledningarna till att behöriga lärare undervisar i ämnen som de inte är behöriga i. Att begränsa lärares möjligheter till att undervisa i ämnen de inte är behöriga i, trots att de är behöriga lärare i andra ämnen, kommer därför att bidra till ytterligare färre lärare som kan undervisa i vissa ämnen. Detta kommer att leda i sin tur att elevgrupperna kommer att öka. En behörig lärare inom ett ämne kommer därför att få ansvar och undervisa fler elever än vad denna redan undervisar idag.

Annons
X

För att kunna hålla en hög kvalitet på undervisningen krävs förutom behöriga lärare även ett lågt elevantal i varje klass för att man som lärare ska kunna kommunicera med varje enskild elev och kunna individanpassa undervisningen. Större elevgrupper omöjliggöra den nära elevkontakt som krävs för att eleverna ska uppnå höga skolresultat.

För att kunna realisera de skärpta reglerna kring undervisning i ämnen lärare har behörighet i måste man även fundera över hur skolornas verksamhet är organiserad och hur lärarnas varierande utbildningar och tjänstefördelningarna ser ut och hur dessa kan komma att påverkas. På vissa grundskolor arbetar lärare som ämneslärare men på vissa skolor arbetar lärare som klasslärare, särskilt i de lägre åldrarna. Det arbetar även lärare som har utbildningar som skiljer sig väldigt mycket åt beroende på under vilken tidsperiod dessa lärare studerade, vilket även den har en inverkan på deras ämnesbehörighet. Det är en viktig aspekt att ta tillvara på eftersom en ny regel kring lärarlegitimationerna påverkar skolornas hela organisationer.

Socialdemokraternas förslag om skärpning av reglerna kring lärarlegitimationen ämnar således till att begränsa lärare att undervisa i ämnen de inte är behöriga i, fast de är behöriga lärare i andra ämnen, till skillnad från dagens regler där behöriga lärares ansvarar för undervisning och betygsättning inom ett ämne. Denna regelskärpning måste därför föregås av en konsekvensanalys och konkreta åtgärder för ett förebyggande av den problematik som kan uppstå som en konsekvens av de nya reglerna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Risken är annars att landets skolledningar försätts i olika organisatoriska dilemman vilket i slutändan kommer leda till ännu större lärarbrist, ökad stress för befintliga skolledare och lärare samt större elevgrupper.

  Katarina Kasmarvik (M)

  lärare i grundskolan

  Katarina Kasmarvik Foto: Privat
  Annons

  En lärarlegitimation från Skolverket. Om reglerna skärpts ytterligare, varnar artikelförfattaren för värre lärarbrist och organisatoriska bekymmer på skolorna.

  Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 2

  Katarina Kasmarvik

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X