Mer pengar till fritid än mat

Fördelningen mellan hushållens olika typer av utgifter har förändrats mycket under de senaste 30 åren. I dag lägger vi mer pengar på boende, transporter, fritid och kultur medan utgifterna för livsmedel, alkohol och tobak har minskat

Under strecket
Publicerad
Annons

Både hushållens inkomster och utgifter har stigit avsevärt under de senaste 30 åren. I snitt har utgifterna ökat från 216 000 kronor till 291 000 kronor, en ökning med 35 procent med hänsyn tagen till inflationen. Det framgår av Statistiska Centralbyråns (SCB) tidskrift Välfärd.

Idag lägger svensken mer pengar på boende, transporter och fritid medan livsmedlens andel av de totala utgifterna har minskat. SCB:s data visar att över 30 procent av våra utgifter för 50 år sedan gick till mat, förra året var samma andel 13 procent.

Annons
Annons
Annons