Annons
Ledare

Benjamin Katzeff Silberstein:Mer pengar till byggen löser inga systemfel

Under strecket
Publicerad

Den svenska bostadspolitiken präglas av ett lappa-och-laga-tänkande och en ovilja att ta tag i grundproblemen. Det gäller både regeringen och oppositionen. Ingen vågar närma sig en avveckling av hyresregleringen, som i decennier har fördärvat den svenska bostadsmarknaden. Regleringen håller hyrorna på högt efterfrågade lägenheter artificiellt låga och minskar incitamenten till nybyggande. I stället för att tala om grundproblemen lovar politiker miljarder hit och dit, som om det skulle kunna vara medicinen mot brist på en marknad som är osund i grunden.

Senast ut var Socialdemokraterna. I gårdagens SvD
Brännpunkt föreslog partiets ekonomisk-politiska respektive bostadspolitiska talespersoner, Magdalena Andersson och Veronica Palm, 1 miljard kronor till byggande av nya bostäder. Därtill tar de upp de tidskrävande processerna och det krångel som plan- och bygglagen orsakar. Deras förslag om en parlamentarisk kommitté för att se över lagen riskerar att bli ännu en papperstiger, men att man identifierar juridiska och administrativa hinder som några av bostadsmarknadens huvudproblem bådar gott.

Annons
Annons
Annons