Mer pengar ska gå till skydd mot varg

För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar vi nu flera åtgärder. Bland annat inrättas en permanent vargkommitté, skriver ministrarna Sven-Erik Bucht S) och Åsa Romson (MP).

Under strecket
Publicerad

Sven-Erik Bucht och Åsa Romson

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT OCH JANERIK HENRIKSSON/TT
Annons

För några decennier sedan var vargen utrotad i Sverige, men sedan dess har den återhämtat sig. I dag är vargen här för att stanna. Det är ett tecken på att djurlivet i våra skogar blir rikare. Det innebär också betydande utmaningar för näringar och levnadssätt i de områden där vargen finns. Det måste därför ägnas mer kraft åt att möta de utmaningar som ligger i att kombinera en stärkt vargstam med villkoren för att hålla tamboskap och ha husdjur i områden med varg.

Det innebär att vi måste jobba vidare för att få en politik som värnar både människan och djuret. Regeringen anser att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Det övergripande målet för regeringens rovdjurspolitik är att varg och andra rovdjur ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus – samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Annons
Annons
Annons