Annons

Mer måste göras nu för framtida tillväxt

Sverige har hanterat den internationella finanskrisen väl, men krisen i euroområdet kan hota framtida tillväxt. Därför är det dags att agera nu för att stödja entreprenörskap och stödja de mindre bolagen. Det skriver Harvard-professorn Josh Lerner och Joacim Tåg, Institutet för Näringslivsforskning.

Publicerad

Den europeiska krisen har lett till en stor aptit på tillväxt runt om i världen. En kombination av ofinansierade skulder och en avsaknad av ekonomisk tillväxt pekar mot en dyster framtid. Även Sverige, som överlevde finanskrisen relativt väl, riskerar att gå mot sämre tider om världsekonomin går in i en recession med fallande exportefterfrågan som följd.

Lösningen är att stimulera tillväxten. Högre tillväxt ger sannolikt lägre arbetslöshet, större skatteintäkter och minskar den ekonomiska pressen många länder befinner sig under. Förenklat sett finns det två vägar till ökad tillväxt: mer input eller högre produktivitet.

Annons
Annons
Annons