Mer makt åt regeringen

Ansvarskommitténs ansvar Olika regeringar har under årtionden styrt för litet genom myndigheterna. Ämbetsverken har blivit alltför självständiga. Förutsättningarna för mer statlig styrning måste förbättras, skriver samordningsminister Pär Nuder.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dessa dagar hyllas Axel Oxenstierna, svensk rikskansler 1612-1654, och visst var han en märklig man, lärd, viljestark, intelligent och utrustad med en formidabel organisationsförmåga. Det finns goda skäl att påminna om hans samhällsinsats och kanske också att lära något av den.
När Axel Oxenstierna byggde upp de strukturer som ännu i hög grad präglar statsförvaltningen, krävde han inte bara det självklara; att samhällsorganisationen skulle präglas av kunskap och kompetens.
Han höll också styvt på ordning och reda i rikets affärer. Fördelningen av ansvar skulle vara tydlig. Alla skulle veta vem som ansvarade för vad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons