Annons

Mer lärarledd undervisning i skolan

Den under lång tid så förhatliga ”katederundervisningen” måste bli vanligare. Därför skriver regeringen in i den nya skolförordningen att eleverna ska få ett ”kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad undervisning”, skriver utbildningsminister Jan Björklund (FP) på DN-debatt.

Under strecket
TT
Publicerad

Trenden de senaste 40 åren var att eleverna ska ges mera ansvar och lärarna handleda snarare än undervisa, vilket lett till sämre resultat och ökade klyftor, enligt Björklund.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons