Annons

”Mer krävs för att undvika svält bland äldre”

Foto: Jessica Gow/TT

Undernäring är ett stort och för de flesta okänt samhällsproblem med personligt lidande för de som drabbas samt deras anhöriga. Kostnaderna för samhället överskrider vida de för problemen med övervikt. Undernäring i samband med sjukdom och åldrande är utbrett och situationen visar ingen tendens att förbättras utan kvarstår i stor utsträckning, skriver en rad debattörer gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Hög ålder och sjukdom ökar risken för undernäring. Tillståndet får ofta negativa följdeffekter som depression, infektionskänslighet och svårigheter att klara annars lindriga sjukdomar. Så mycket som tre av fyra personer inom äldreomsorgen i Sverige bedöms vara drabbade eller i riskzonen för undernäring. I Sverige uppskattas, enligt en rapport från Foresightinstitutet (2014), kostnaden för undernäring och dess konsekvenser att uppgå till 9 miljarder kronoer per år.

Socialstyrelsens författningssamling ”Förebyggande av och behandling vid undernäring”, som gäller från och med 1 januari 2015, sätter fokus på dessa problem. De bindande reglerna ställer krav på rutiner inom sjukvård, äldreomsorg och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning. Föreskrifterna ger ett utmärkt direktiv för kommun och landsting men införandet av nya rutiner sker långsamt.

Annons
Annons
Annons