X
Annons
X

Mer kontroll på nätet är fel väg att gå

Företrädare för en rad organisationer skriver på
Brännpunkt 1/12 att andra EU-länder har mer långtgående lagar än Sverige vad gäller operatörers ansvar för vad enskilda gör på internet. De som skrivit debattartikeln är ungefär desamma som krävde långtgående sanktionsåtgärder i regeringens branschsamtal om illegal fildelning 2008.

Deras påstående saknar i allt väsentligt grund. Men framförallt ger det en felaktig bild av hur EU:s medlemsstater likväl som EU-domstolen ser på ansvarsfördelningen på nätet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X