”Mer jouröppet löser inte problemen”

Jonas F Ludvigsson.
Jonas F Ludvigsson. Foto: KI, Simon Rehnström

Att splittra distriktsläkarnas vardag med fler jourpass är fel väg att gå. Primärvården behöver inte fler arbetsuppgifter – den behöver resurser, skriver professor Jonas F Ludvigsson i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Robin Molander har rätt i att svensk akutsjukvård behöver förändras. Han har också rätt i att primärvården bör spela en större roll i svensk sjukvård, men inte i första hand för att bemanna mini-akutmottagningar. Det är i dagarna snart tre år sedan jag själv skrev på SvD Debatt och konstaterade att 55 procent av alla barn som kom till Örebro barnakut under en 18-månadersperiod inte hade behövt söka akut. Jag föreslog ett par åtgärder. En av dem var att förstärka primärvården. Men märkväl, jag föreslog inte att vi skulle schemalägga distriktsläkare nattetid för att svara i telefon eller ta emot akut sjuka patienter. Och det av flera skäl.

Sverige har tyvärr en svag primärvård. Samtidigt som svenska distriktsläkare förväntas ta hand om patienter som ofta är svårt sjuka och som i andra länder skulle ha tagits om hand av sjukhusbundna specialister så utgör distriktsläkarna bara cirka 16 procent av den svenska läkarkåren. I andra länder är andelen distriktsläkare högre (exempelvis Finland 30 procent, Nederländerna 40 procent). Lägg därtill att en majoritet av de vårdcentraler jag själv känner till har obesatta tjänster (Vårdanalys rapport 2018:5, ”Allmän tillgång”, bekräftar att cirka hälften av alla vårdcentraler i Sverige har vakanser). Dessutom arbetar många som på pappret är distriktsläkare inom företagshälsovården eller som skolläkare etc, vilket förvärrar bristen på distriktsläkare.

Annons
Annons
Annons