Hela denna artikel är en annons

Mer industri i Sverige – för klimatets skull

Teknikindustrin är en nyckelaktör i Sveriges klimatarbete, både på hemmaplan och internationellt.

Svenska företag går i bräschen med tekniska innovationer för att minska de globala klimatutsläppen. Det säger teknikindustrins organisation Teknikföretagen. Det handlar om stora företag som Volvo, Scania, ABB och Electrolux, men också om mindre techbolag inom IT, miljö och energi som verkar på en lokal marknad men som har potential att nå ut globalt med klimatsmarta varor och tjänster.

– Den svenska teknikindustrin är i många fall globalt ledande i frågor om hållbarhet och klimatomställning. De gör redan i dag stor skillnad runt om hela världen, men med rätt förutsättningar kan fler företag nå ut med fler svenska och klimatsmarta produkter säger Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig på Teknikföretagen.

Viktigt med jämna spelregler

Det är viktigt att komma ihåg att svenska företag inte verkar i ett vakuum. Konkurrensen på den internationella marknaden är stenhård och kostnadsökningar på marginalen kan få stora konsekvenser för efterfrågan på svenska varor.

– För klimatets skull är det bättre om det säljs fler elmotorer från Västerås än från Kina, men då är det viktigt att det finns jämna spelregler, varför lagstiftning måste vara harmoniserad åtminstone på EU-nivå. För att öka omställningstakten nationellt behöver vi visa goda exempel och stötta forskning och innovation, säger Jenny Sandahl.

Det här kan Teknikföretagen göra för ditt företagteknikforetagen.se

Ytterligare en viktig komponent för export av klimatsmart teknik är det svenska exportfrämjandesystemet. Exportfinansieringssystemet fungerar delvis väldigt bra, men är ofta mer anpassat för stora bolag. Samtidigt finns det många exportmöjligheter från små- och medelstora svenska teknikföretag.

– Det svenska exportfrämjandet behöver arbeta närmare företagen för att förstå hur småföretag fungerar. Ofta räcker det med ett mindre stöd för att komma över Östersjön, det ger en extra skjuts för att bygga upp både vana och bolagets kapacitet, säger Jennie Cato, enhetschef Handel och hållbarhet på Teknikföretagen.

Sverige kan positionera sig som batterination

Sveriges nästa stora exportframgång kan bli batterier. Vi har en unik möjlighet att kunna ta en ledande position inom elektrifiering och som batterination tack vare framstående tillverkare i fordonsindustrin och elutrustning samt en elproduktionsmix som gör att energikrävande batteritillverkning är extra gynnsam ur ett klimatperspektiv.

– Batterier och elektrifiering är en viktig del i det svenska klimatarbetet – men det är också en möjlighet för Sverige att positionera sig som en stor batterination när den globala transportsektorn ställer om mot batterier och el, säger Jenny Sandahl.

Det är viktigt att fortsatt driva elektrifieringen på nationell nivå genom exempelvis utbyggnaden av laddstolpar. Här är det viktigt att politik och näringsliv går i takt för att säkra att denna viktiga pusselbit i klimatarbetet också blir ytterligare exportmöjlighet och ett sätt för Sverige att bygga välstånd i klimatomställningen.

Men samtidigt som politiken har en viktig roll att spela så är det viktigt att ha i åtanke att innovation och teknikutveckling sker i teknikindustrin. Det är företagen som utvecklar produkter och tjänster som löser klimatkrisen. Då krävs det att politiken har förståelse för företagens verklighet och att de befinner sig i ett tätt sammanflätat ekosystem i en internationellt konkurrensutsatt värld.

Läs rapporten här!teknikforetagen.se
Annons
Annons
Annons