Mer grönska gör dig friskare

Vi tar bilen till gymmet och hyr en snöskoter på fjället men glömmer skogen eller parken hemmavid. Vår självklara kontakt med naturen har brutits. Samtidigt visar allt fler studier hur viktig den är för vår psykiska och fysiska hälsa.

Under strecket
Publicerad

Ulrika K Stigsdotter har undersökt samband mellan hälsa och tillgång till natur och grönska.

Foto: SCANPIX
Annons

Skogen. Havet. Kulturen. Och, framför allt, den egna trädgården. Det är där många bäst hämtar ny kraft i livet. Det går rent av att se att ju större del av trädgården som grönskar, desto bättre är den för hälsan.

Ulrika K Stigsdotter är landskapsarkitekt och forskare, tidigare vid Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp och nu lektor vid Köpenhamns universitet. Hennes huvudintresse är sambanden mellan hälsa och utformningen av städernas grönområden, vilka upplevelser de kan ge invånarna.

Annons
Annons
Annons