”Mer geologi i skolan med nya kursplanen”

Foto: Tor Richardsen/TT

Ämnet geologi har stärkts och ingår nu som en självklar kunskap i det nya geografiämnets mer analytiska och problematiserande upplägg. Det skriver två debattörer i en replik.

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

Vi håller helt med Karna Lidmar-Bergström om behovet av bättre kunskaper i geologi i samhället (SvD Debatt 22/2).

Dock verkar det råda en missuppfattning att geologi inte finns med i undervisningen i den svenska grund- och gymnasieskolan. I skolans styrdokument, gällande från 2011, har ämnet stärkts och geologi ingår nu som en självklar kunskap i det nya geografiämnets mer analytiska och problematiserande upplägg. Kursplanerna innehåller redan i årskurs 1-3 både naturgeografi och geologi. Detta utvecklas i årskurs 4-6 med undervisning om endogena och exogena processer. I årskurs 7-9 används de tidigare erhållna kunskaperna när eleverna problematiserar och analyserar naturgivna risker och hot, samhällets sårbarhet, naturresursanvändning, klimatförändring och frågor om hållbar utveckling.

Annons
Annons
Annons