Mer generös efter döden Nära döden ser vi det vi inte borde kunna se

Under strecket
Publicerad
Annons

Är de sanna, på någon nivå, alla dessa nära-döden-historier där människor i koma eller hjärtstillestånd ser och minns vad som händer från en punkt utanför, och ovanför, sig själva? Eller alla dessa rapporter om människor som ser en tunnel med ett ljus i andra ändan, som möter döda vänner och släktingar, under tiden som de inte har någon mätbar hjärnverksamhet. Med andra ord, finns det ett liv efter detta att hoppas på?
Det var dessa frågor som forskarteamet vid Hospital Rijnstate i Holland ville försöka svara på, och deras första rapport återfinns i den brittiska medicintidskriften The Lancet.
Forskarna har inte lyssnat på människor som själva väljer att framträda och berätta om paranormala upplevelser. Istället har de följt 344 sjukhuspatienter som har återupplivats efter att ha varit ”kliniskt döda”. Det gav ett mer intressant urval - och gjorde det möjligt att intervjua patienterna alldeles efter att de hade vaknat upp.
Hela 18 procent hade erfarit syn- och hörselintryck under tidpunkter då de
rimligen inte borde ha kunnat förnimma någonting. Bland annat berättas om mannen som kollapsade på gatan och fördes till sjukhus. Ingen puls, inga hjärnaktiviteter. Läkarna gav honom hjärtmassage och respirator. En sjuksköterska bistod. En vecka senare, efter att mannen hade tillfrisknat, såg han sjuksköterskan och kände igen henne, och förklarade hur han iakttog hennes och läkarnas arbete med honom, från en punkt högt ovanför sjukhussängen.
Enligt Washington Post har den holländska studien utsatts för en del kritik:

– Vi människor har en begriplig och naturlig strävan att tro på att vi kommer att överleva våra kroppars död, och att bli återförenade med våra kära, förklarar Christopher French vid Goldsmiths college i England. Det är därför vi i efterhand skapar denna typ av falska minnen.

Annons
Annons
Annons