Annons

Mer fokus på chans till jobb

GYMNASIEVALET Det är stor skillnad på hur eleverna klarar sig på arbetsmarknaden efter olika gymnasieprogram. Elever och föräldrar behöver få bättre information om hur eleverna klarar sig efter färdig utbildning, skriver Annika Lundius och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

Inom kort ska hundratusen niondeklassare välja program i den nya gymnasieskolan. Valet är viktigt för hur de kommer att klara sig på arbetsmarknaden. För att niondeklassare och deras föräldrar ska kunna göra genomtänkta val krävs ett gott faktaunderlag – både om arbetsmarknaden i stort och om kvalitetsskillnader mellan enskilda program.

Tyvärr är informationen om hur olika program står sig på arbetsmarknaden otillräcklig. Svenskt Näringsliv har därför för fjärde året i rad med hjälp av Statistiska Centralbyrån tagit fram fakta om alla program på alla skolor till sajten
Gymnasiekvalitet.se. Där framgår att det är stor skillnad på hur eleverna klarar sig på arbetsmarknaden efter olika program.

Annons
Annons
Annons