Mer än priser ger vinst i oljebranschen

Vinster i olje- och gasbranschen beror inte bara på höga priser. Kostnader, skatter och nationella beslut spelar roll.

Under strecket
Publicerad
Annons

Lundins noterade energibolag Lundin Petroleum och Vostok Nafta fortsätter att vara kursvinnare på Attract 40 respektive övriga O-listan. Bolagens kombinerade börsvärde är 17 miljarder och familjen Lundin är god för stora belopp.
Men detta är även bolag för mindre placerare som vill göra det stora klippet. De ogillar alla uppgifter som kan störa kursutvecklingen. Påpekande i samband med delårsrapporten från Lundin Petroleum om högt kostnadsläge, vilket påtalades i rapporten, föranledde en mindre mejlstorm.

Lundin har fortsatt att klättra på börsen och dagens oljepriser kan bära höga utvinningskostnader. Faller de med ökad produktion, som Lundin tror, blir förstås marginalerna högre. Offshoreproduktion i Nordsjön blir dock alltid dyrare än att sticka ner rör i Saudiarabiens öknar.
Medan Lundin Petroleum utvinner olja investerar Vostok Nafta i värdestegring på de lokala aktierna i den ryska jätten Gazprom som sitter på i storleksordningen 25-30 procent av världens reserver av naturgas. Reserver är svåra
att ange exakt och med västbolagens inmarsch i Ryssland ökar produktionen och tillgångar kan skrivas upp dramatiskt när mer effektiva teknologier sätts in.
Hittills har utlänningar inte fått äga aktier i Gazprom vilket kringgåtts genom investeringar i ryska bolag som äger sådana aktier. Vostok Nafta har en procent i Gazprom.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons