Annons

Meningen med föreningen

Under strecket
Publicerad

Skattebetalarnas årsstämma den 11 maj föregås av politiskt präglad splittring i föreningen. Medlemssiffrorna sjunker och av årsredovisningen framgår att ekonomin förra året gick med förlust; resultatet efter finansnetto slutade på minus 19 miljoner kronor. Ordföranden Björn Wolrath avgår och två kandidater finns som efterträdare: förre kd-politikern Rolf Åbjörnsson och den tidigare företagsledaren Claes Levin, känd från en lång karriär i bygg- och fastighetsbranschen (www. aktionsgrupp.nu).
Vem av herrarna som bäst kan föra klubban undandrar sig min bedömning. Men Åbjörnsson har tidigare inte gjort sig känd som någon passionerad skattesänkare i riksdagen.
Flera motionärer är kritiska mot verksamhetens inriktning (www.skattebetalarna.se). De riktar sig främst mot vd Gunnar Eliasson och den anrika tidningen Sunt Förnuft, som de menar har avpolitiserats till förmån för privatekonomisk rådgivning. På den arenan saknas verkligen inte kommersiella aktörer.
Dock återstår att se vilket genomslag kritiken får
på stämman, som är förlagd till Sundsvall. Kanske har inte så många skattebetalare råd att ta sig dit, sedan de betalat de höga skatterna?
De som trots allt sluter upp kan passa på att återuppväcka två av föreningens gamla framgångsrika paroller: ”Hälften kvar” och ”Slopa fastighetsskatten”.
Om inte annat får de väl demonstrera, utanför årsmöteslokalen.

Mats Johansson

Annons
Annons
Annons