X
Annons
X

”Menar staten att konst är osunt?”

En förändring i lotterilagen sätter käppar i hjulen för 185 år gamla Sveriges Allmänna Konstförening. Menar staten att ett konstintresse är hälsofarligt och beroendeframkallande för unga, frågar två företrädare för SAK.

SAK:s gamla tombola – som dock inte längre används.
SAK:s gamla tombola – som dock inte längre används. Foto: SAK

Den 17 januari 2017 informerades Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) av den statliga myndigheten Lotteriinspektionen, att inga konstintresserade under 18 år tillåts vara medlemmar i föreningen, då det i medlemskapet ingår en lott i konstlotteriet. SAK, en ideell medlemsförening grundad 1832, har i 185 år, utan vinstintresse, främjat samtidskonsten i Sverige. Genom medlemsavgifterna stöds samtidskonstnärer, vars inköpta konstverk blir till vinster i det årliga konstlotteriet. En stor del av SAK:s verksamhet, vars kärna är konstverken i konstlotteriet, är kunskapsförmedlande genom den årliga konstboken, medlemstidningen samt utställnings- och programverksamheten till en bred och nyfiken allmänhet.

SAK:s gamla tombola – som dock inte längre används.

Foto: SAK Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X