Annons
X
Annons
X

”Menar staten att konst är osunt?”

En förändring i lotterilagen sätter käppar i hjulen för 185 år gamla Sveriges Allmänna Konstförening. Menar staten att ett konstintresse är hälsofarligt och beroendeframkallande för unga, frågar två företrädare för SAK.

SAK:s gamla tombola – som dock inte längre används.
SAK:s gamla tombola – som dock inte längre används. Foto: SAK

Kulturdebatt

Den 17 januari 2017 informerades Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) av den statliga myndigheten Lotteriinspektionen, att inga konstintresserade under 18 år tillåts vara medlemmar i föreningen, då det i medlemskapet ingår en lott i konstlotteriet. SAK, en ideell medlemsförening grundad 1832, har i 185 år, utan vinstintresse, främjat samtidskonsten i Sverige. Genom medlemsavgifterna stöds samtidskonstnärer, vars inköpta konstverk blir till vinster i det årliga konstlotteriet. En stor del av SAK:s verksamhet, vars kärna är konstverken i konstlotteriet, är kunskapsförmedlande genom den årliga konstboken, medlemstidningen samt utställnings- och programverksamheten till en bred och nyfiken allmänhet.

Den nya lagändringen sätter sannerligen saker på spel. Lotteriinspektionen informerar att en ny generell åldersgräns införts enligt lagändring i paragraf 35 i lotterilagen, som trädde i kraft 1 januari 2017. Någon förhandsinformation om stundande lagändring har myndigheten inte meddelat SAK. Lagändringen, ”som ej tillåter undantag”, påverkar den del av SAK:s verksamhet som rör konstlotteriet, vilket anordnas med tillstånd enligt paragraf 16 i lotterilagen. Vidare informeras att: ”anordnaren av ett lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas”.

Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse bland unga som önskar ta del av samtidskonst. Att ett ungt konstintresse, säkerligen förmedlat av en nära konstintresserad släkting, nu kapas abrupt, innebär att staten raderar möjligheterna för unga att ta del av konst genom en bok, en visning eller ett konstverk som vunnits. Menar staten att ett tidigt konstintresse kan leda till ett livslångt osunt beroende, som nu kräver en lagändring? Och att vuxna medlemmar i föreningen kämpar mot medberoende och svårigheter att stå emot att ”köpa ut” medlemskap – ofta i form av en gåva till en omyndig humanist i släkten?

Annons
X

SAK har inte tidigare, under vår snart 200-åriga verksamhet, fått kännedom om att ett tidigt etablerat konstintresse är en faktor för riskbeteende eller möjligt framtida missbruk av konst. Vi har däremot underlag för att konstintresset hos en ung medlem påverkar anhöriga då en konstbok ska läsas eller ett konstverk ska hämtas ut som vinst i konstlotteriet. SAK har inte tidigare haft möjlighet att i större omfattning hantera medlemmar vars konstintresse liknar ett spelmissbruk, men sannolikheten att unga under 18 år skulle vara i riskzonen för spelmissbruk apropå sitt medlemskap är dock, som vi bedömer det, inte överhängande.

I och med lagändringen måste SAK nu koncentrera sin framtida verksamhet på den äldre generationen medlemmar. Många av dem har, såvitt vi kan bedöma, ett konstintresse som får ses som förhållandevis balanserat då det pågått i mer än ett halvt sekel. Vi ser inget överdrivet tecknande av medlemskap hos denna grupp. SAK:s 185 åriga verksamhet är i huvudsak finansierat av medlemsintäkter, eftersom vi i dagsläget inte har statligt stöd.

För att hantera följden av den nya lagändringen kommer SAK för första gången sedan 1832 att behöva bidrag från staten. I stället för att engagera unga genom medlemskap skulle vi för pengarna kunna utveckla en nyskapande programverksamhet riktad till omyndiga konstintresserade för att förhindra utvecklingen av framtida missbruk av konst. Vi befarar dock att samhällskostnaden för ett avbrutet konstintresse är långt mer alarmerande för kommande generationer av konstnärer och kulturintresserad allmänhet än vad SAK:s medlemskap hittills har resulterat i.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Jennie Fahlström

  Björn Springfeldt

  Jennie Fahlström är intendent och Björn Springfeldt ordförande i Sveriges Allmänna Konstförening.

  Annons

  SAK:s gamla tombola – som dock inte längre används.

  Foto: SAK Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X