X
Annons
X

Memphis blir äntligen begripligt

Den italienska rörelsen Memphis skapade designhistoria i början av 80-talet med möbler och föremål som i protest mot den etablerade smaken betonade känsla före funktion. Sara Kristoffersson visar i sin avhandling på rörelsens rötter, dess idéer och ideal.

Sara Kristoffersson
Memphis och den italienska antidesignrörelsen
198 s. Gothenburg Studies in Art and Architecture

Design - smaka på ordet. Vad betyder det? Diskussionen kring begreppet design befinner sig i en ovanligt förvirrande fas i Sverige just nu. Ingen eller alla vet, har sin uppfattning om vad designområdet inbegriper. Häromveckan talade till exempel nyhetsuppläsare om "specialdesignade" dopingpreparat. Somliga menar att design bara sysslar med industritillverkad massproduktion. Andra att man kan designa tjänster likaväl som koppar och glas. Bland formintresserade och utövande designer pågår samtidigt en kamp, som emellanåt blivit ganska hätsk, om vad som är svenskt i "svensk design" och om det suspekta arvet från funktionalismens fanbärare på 1930-talet - uttryck som "blond design" skulle ha rasistiska undertoner än i dag. Designåret Design 2005, som planeras med visst ekonomiskt stöd från Näringsdepartementet kritiseras också: "Jo, det är klart det är bra att man satsar på designområdet.
Men varför så lite pengar? Och till fel saker?"
Mitt i all denna soppa av allt från motstridiga kvasiintellektuella snömos-utläggningar till personligt färgade "Varför är det ingen som ser mig?!"-argument är det en befrielse att läsa Sara Kristofferssons avhandling "Memphis och den italienska antidesignrörelsen".
Den ger perspektiv och skapar samtidigt angelägna frågor om dagens svenska designklimat hos läsaren. Frågor som borde diskuteras mer. Om varför klyftan blivit så stor mellan dem som framhävt funktionen som det viktigaste i designprocessen och dem som hellre till exempel talat om vikten av uttryck och symbolvärden. Varför i Sverige men inte i Italien?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X