X
Annons
X
Recension

Svart som silver Mellan avstånd och ömhet

DUBBLA ROLLER Tron på poesins kraft finns kvar i Bruno K Öijers nya samling "Svart som silver", men hans förtvivlan har slagit över i lågmäldhet. De nya dikterna skapar en syntes mellan den tålmodige människovännen och den alienerade världs­föraktaren, skriver Michel Ekman.

Foto: DAN HANSSON

Det är svårt att tänka sig att den som skrivit detta genom decennier varit svensk poesis enfant terrible:

en torr

Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X