Annons

Melker Schörling samlar kraft för nya förvärv

Melker Schörling (MSAB) föreslår en halvering av aktieutdelningen till 0:55 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt cirka 65 miljoner kronor.

Under strecket
Publicerad

Bolaget motiverar sänkningen med att nuvarande läge erbjuder intressanta affärsmöjligheter och att det därför finns skäl att bibehålla en finansiell styrka.

”Värdet på finansiell styrka har ökat markant under de senaste månaderna. Detta värde kan ta sig uttryck i möjligheter både för våra portföljbolag och MSAB att göra förvärv till attraktiva priser. I det rådande konjunkturläget har MSAB bedömt det som angeläget att maximera sin finansiella kapacitet för att kunna tillvarata de investeringsmöjligheter som kommer att ges”, skriver bolaget i bokslutet.

Annons
Annons
Annons