Hela denna artikel är en annons

Megatrenderna som förändrar hur vi lever

Här är de övergripande trenderna som förändrar vårt sätt att leva – och så hänger de samman.

En megatrend är en förändring som påverkar regeringar, samhällen och ekonomier under kort eller lång tid.

Foto: Knud Erik ChristensenBild 1 av 3

Myeong Dong-shoppingdistriktet i Sydkoreas huvudstad Seoul. Ett område som starkt har präglats av kommersialiseringen. Kommersialiseringen lär troligen öka i framtiden och skapa mer välstånd och ökad specialisering bland företag, menar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Foto: ColourboxBild 2 av 3

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Foto: NordeaBild 3 av 3

En megatrend är en förändring som påverkar regeringar, samhällen och ekonomier under kort eller lång tid.

Foto: Knud Erik ChristensenBild 1 av 1
En megatrend är en förändring som påverkar regeringar, samhällen och ekonomier under kort eller lång tid.
En megatrend är en förändring som påverkar regeringar, samhällen och ekonomier under kort eller lång tid. Foto: Knud Erik Christensen

En megatrend är en förändring som påverkar regeringar, samhällen och ekonomier under kort eller lång tid. Vissa megatrender är genomgripande och snabba, som digitaliseringstrenden, medan andra tar mer tid på sig att förändra vårt sätt att leva.

En av de viktigaste megatrenderna under de senaste 20 åren är kommersialiseringstrenden – uppfyllandet av allt fler mänskliga behov på en privat marknad, som kan vara både tillgångs- och efterfrågestyrd. Kommersialiseringstrenden hänger nära samman med andra megatrender såsom globalisering, välstånd, individualisering och digitalisering, berättar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

– Digitaliseringen har gjort det mycket lättare att nå konsumenter världen över, och internet underlättar kommersialiseringen genom att göra det både billigare och snabbare för företag att sälja till en global marknad. Globaliseringen har stort inflytande på kommersialiseringen genom ökad internationell handel, större investeringar och mer resande. Välstånd och individualisering accelererar också kommersialiseringen, eftersom konsumenter har mer pengar och samtidigt kräver individuellt utformade produkter och tjänster, säger Sasja Beslik.

Myeong Dong-shoppingdistriktet i Sydkoreas huvudstad Seoul. Ett område som starkt har präglats av kommersialiseringen. Kommersialiseringen lär troligen öka i framtiden och skapa mer välstånd och ökad specialisering bland företag, menar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Foto: ColourboxBild 1 av 2

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Foto: NordeaBild 2 av 2
Myeong Dong-shoppingdistriktet i Sydkoreas huvudstad Seoul. Ett område som starkt har präglats av  kommersialiseringen. Kommersialiseringen lär troligen öka i framtiden och skapa mer välstånd och ökad specialisering bland företag, menar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.
Myeong Dong-shoppingdistriktet i Sydkoreas huvudstad Seoul. Ett område som starkt har präglats av kommersialiseringen. Kommersialiseringen lär troligen öka i framtiden och skapa mer välstånd och ökad specialisering bland företag, menar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar. Foto: Colourbox

Utmaningar i framtiden

Kommersialiseringen lär troligen öka i framtiden och skapa mer välstånd och ökad specialisering bland företag, som kommer att leverera mer olika produkter och tjänster. Detta kommer i sin tur snabba på övergången till en kreativ kunskapsekonomi.

Men framtiden bjuder också på utmaningar. Bland de megatrender som just nu presenteras på konferenser och i artiklar, tror Sasja Beslik framför allt att åldrandetrenden kommer att påverka de kommande åren: världens befolkning åldras, vilket beror på att vi lever allt längre och att världens kvinnor fött färre barn de senaste 55 åren.

– Den globala trenden av sjunkande barnafödande är så tydlig att den sannolikt lär fortsätta de kommande decennierna. Konsekvenserna av åldrandet kommer snart att märkas på arbetsmarknaden, när antalet människor i arbetsför ålder minskar. Arbetsmarknaden kommer att vara arbetstagarens marknad och unga blir mer efterfrågade. Men samtidigt som vi blir äldre, ökar medelklassen i framför allt Kina och Indien med cirka 500 miljoner till 2030, som på alla sätt vill leva det goda livet vi lever i västvärlden. Frågan är om resurserna kommer att räcka åt alla, säger Sasja Beslik.

Läs mer artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.
Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar. Foto: Nordea
Annons
Annons
Annons