Martin Thomasson:Medvetande under belägring

Att marknadskrafterna strävar efter att styra våra sinnen är ett axiom inom vänsterinriktad befrielseideologi. Men var går gränsen mellan reklam, medvetandekontroll och den ockulta tanken om besättelse? Chuck Palahniuks roman ”Lullaby” väcker oroande frågor om den fria viljan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur stor del av vårt medvetande är skyddat från yttre intrång, kontroll och influens? Med premissen att medvetandet alltid redan är under belägring av yttre intryck, går den föregående frågan att besvara i tillfredställande grad? Är vi endast marionettdockor, rov för ett informationsflöde som bemäktigar sig vår kropp och våra sinnen? Detta är några av de frågor som ”Fight Club”-författaren
Chuck Palahniuks senaste bok
Lullaby (Random House, 256 s) väcker genom att framställa informationssamhällets makt över vår varseblivning i termer av ett demoniskt inflytande. I ”Lullaby” framträder bilden av en ny demonologi med tydliga kopplingar till moderna teknologier för spridning av information. Idén om modernitetens förtrollning av subjektets sinnen är varken ny eller särskilt originell. Såväl Walter Benjamin som Adorno och Horkheimer och senare Guy Debord har alla med delvis olika slutsatser ventilerat detta spörsmål. Men Palahniuks grepp är att ta förtrollningsmetaforen bokstavligt och låta den utgöra den
strukturerande principen på berättarmässig och tematisk nivå.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons