Annons
X
Annons
X
Kultur
Recension

Medryckande guide till det medeltida Småland

Medeltidens Skåne, Östergötland och Västergötland har tidigare fått sina böcker i den serie av ”arkeologiska guider” som ges ut av Historiska Media. Nu har turen kommit till Det medeltida Småland, genom vilket vi med lärd och lätt hand vägleds av Martin Hansson, medeltidsarkeolog och avdelningschef vid Smålands museum i Växjö.

Hansson inleder med det obligatoriska programmet att avgränsa den nebulösa medeltiden. För Smålands vidkommande skriver Hansson epokens början till de första kristna framstötarna vid mitten av 1000-talet och dess slut med Dackefejden 1542–1543, ett av Europas största bondeuppror och ”det medeltida landskapssamhällets sista kamp mot den nya nationalstaten” med Hanssons ord.

Som gammal värendslue funderar jag dock på idén om det småländska ”landskapssamhället”. Bildade verkligen ”de små landen” en enhet? Min erfarenhet är att invånarna i västra Småland relaterar till landets västra delar, de norra delarna till Östergötland och de södra till Skåne.

De tre kraftfälten hade också en motsvarighet i de medeltida handelsvägarna. Den kulturgeografiska och politiska indelningen harmoniserar inte alltid med det subjektiva, kanske något för regionsutredare Svegfors att begrunda.
**
Vare som det vill med** den saken, Martin Hanssons bok erbjuder både roande och stimulerande läsning. Han växlar obesvärat mellan de skilda nivåerna: arkeologins avlagringar, arkitekturen, handeln, de sociala mönstren och den politiska maktens strävanden. Han reder ut skillnaderna mellan de olika metoder för järntillverkning som användes i skilda delar av Småland, hur de många små borgarna ger en bild av lågfrälsets strävan efter makt och legitimering och kampen mellan kyrkliga och världsliga maktcentrum.

Annons
X

Dessutom går Martin Hansson samvetsgrant genom de småländska städernas historia och de arkeologiska fynd som berättar om medeltidens gårdar, borgar och byar. Han ägnar också en stor del av boken åt Smålands medeltidskyrkor. En anmärkningsvärt stor mängd träkyrkor finns bevarade, även med internationella mått mätt. Han skriver om dem kunnigt och medryckande, liksom han gör med stenkyrkorna bland vilka Dädesjö gamla kyrka naturligtvis intar en särskild plats med sina välbevarade tak- och väggmålningar.
**
Allt kryddas med anekdoter** om kuriösa fynd, som den gåtfulla penningskatten i Öggestorp som hittades vid rivningen av den gamla kyrkan 1882.

Som de övriga böckerna i serien är Martin Hanssons bok vackert formgiven, och den rymmer ett värdefullt bildmaterial. Det gör att den fungerar både som historik och guide för den som vill följa de medeltida spåren i Småland.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X