Annons

Medlemskap i Nato skulle öka spänningar

Bör Sverige söka medlemskap i Nato? Mitt svar är nej, skriver Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva och före detta statssekreterare i försvarsdepartementet.

Under strecket
Publicerad

Det pågår en livlig debatt i Sverige om den militära upprustningen i Ryssland, om det hot detta kan innebära för Sverige och att vi därför bör gå med i Nato. Dessa argument förtjänar en närmare analys.

Under det kalla krigets aktiva fas från 1948 (Pragkuppen) till 1986 (Reagans och Gorbatjovs toppmöte i Reykjavik) förelåg risk för ett krig i Europa mellan NATO och Sovjetunionen, vilket kunde ha fått militära konsekvenser för Sverige, förmodligen främst genom ett sovetiskt militärt ingripande på svenskt territorium. Nu blev det inget krig till följd av tillräcklig klokskap i Washington och i Moskva samt en fungerande nukleär avskräckningsbalans. Sverige skulle ha befunnit sig i marginalen av ett krig på Europas kontinent och skyddats hjälpligt av vår dåvarande försvarsförmåga och en allmänt respekterad säkerhetspolitik. I den senare ingick inte bara den militära alliansfriheten utan även vår starka västförankring och goda bilaterala relationer med USA.

Annons
Annons
Annons