X
Annons
X

”Medierna ger ensidigt stöd åt ekojordbruket”

Medierna gör gemensam sak med dem som vinner på ekotrenden. Förlorarna är konsumenterna och den majoritet av bönder som knegar på med det vanliga, vetenskapsbaserade jordbruket, skriver Jens Sundström och Torbjörn Fagerström.

Det ekologiska jordbruket fortsätter att expandera, uppbackat av gröna partier, miljörörelser och livsmedelshandeln. De tycks alla ha gjort ekojordbruk till en ideologisk profilfråga, och för handelns del gnuggas nog även händerna över goda förtjänster. Visserligen kan ekojordbrukets påstådda hälso- och miljövinster knappast beläggas veten­skapligt, men i faktaresistensens tid spelar det mindre roll. Bäst förstås nog eko­rörelsen som en del av ett postmodernt, veten­skapskritiskt projekt.

Vi intresserar oss här för mediernas roll i detta projekt. Hur kan det komma sig att livsmedel som är runt 50 procent dyrare utan att de är vare sig mera hälsosamma eller ger miljö­fördelar överhuvudtaget efterfrågas? Vår analys visar att medierna okritiskt återger de ekopositiva budskap som torgförs av dem som vinner ideologiskt eller ekonomiskt på ekojordbruket. Vi betraktar vår analys som en förstudie och hoppas att den ska stimulera till mera djuplodande forskning, till exempel vid någon av våra journalisthögskolor.

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

Foto: Privat Bild 1 av 2

Ekorörelsen framstår alltmera som ett postmodernt projekt, där udden är riktad mot det vetenskapsbaserade jordbruket, skriver Jens Sundström och Torbjörn Fagerström.

Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X