Annons

Medierna får inte slarva med källskydd

Norra Skåne, Göteborgs-Posten, Ekot, Karlskoga Tidning och nu även Dagens Nyheter. Fem etablerade medier med publicistiska traditioner har genom slarv, ovarsamhet eller överlagt röjt eller riskerat sina källors anonymitet, skriver journalisten Nils Funcke.

Under strecket
Publicerad

Exemplen åskådliggör vilket ansvar som ligger på den som publicerar uppgifter. Ansvaret är totalt och en publicering kan inte tas tillbaka, skriver Nils Funcke.

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT

Anonymitetsskyddet för meddelare har en lång tradition i Sverige. Rätten att vara anonym ska säkerställa insyn i allmänna angelägenheter även i de fall sekretessen blivit för stram. Myndigheterna får endast i undantagsfall efterforska vem som läckt och för den som tar emot uppgifterna eller på andra sätt får vetskap om vem källan är gäller en livslång tystnadsplikt.

När medier inte förmår hålla tand för tunga innebär det inte bara att källorna lider skada och att tilltron till medierna naggas i kanten utan framför allt att uppgifter som bör komma i dagen riskerar att förbli dolda. Slarviga och ovarsamma medier utgör ett samhällsproblem genom att bidra till att tystnadskulturen breder ut sig.

Annons
Annons
Annons