Annons

Medier: Vi har enats om ett nytt etiskt system

Mediebranschen har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och dessutom göra det enklare för allmänheten. Det skriver företrädare för branschen.

Publicerad
Cilla Benkö, Anna Hedenmo, Fredric Karén, Thomas Mattsson, Jonas Nordling och Hanna Stjärne.
Cilla Benkö, Anna Hedenmo, Fredric Karén, Thomas Mattsson, Jonas Nordling och Hanna Stjärne. Foto: Adam Wrafter, Jonas Ekströmer/TT, Malin Hoelstad, Izabelle Nordfjell/TT, Tor Johnsson

I över 100 år har den svenska pressen arbetat för att upprätthålla en god etik. I dag är självregleringen med en Allmänhetens Pressombudsman (PO) och en särskild nämnd (PON) väl kända. Dit kan enskilda personer anmäla publiceringar de anser skadar eller kränker deras personliga integritet.

Cilla Benkö, Anna Hedenmo, Fredric Karén, Thomas Mattsson, Jonas Nordling och Hanna Stjärne.

Foto: Adam Wrafter, Jonas Ekströmer/TT, Malin Hoelstad, Izabelle Nordfjell/TT, Tor Johnsson Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons