Annons

Medier kan ostraffat förtala ett företag

Mediernas ekonomiska makt är enorm. Det är en makt som dessutom kan utövas i ett ansvarsvakuum, men är det verkligen värt att till varje pris försvara även lögner i yttrandefrihetens namn? Det skriver professor Mårten Schultz med anledning av att granskningsnämnden har fällt programmet Fuskbyggarna i TV4.

Publicerad

För några år sedan skrev jur. dr. Gunnar Persson, en av vår tids främsta yttrandefrihetsexperter, en bok om ekonomiskt förtal. Ekonomiskt förtal är det uttryck som brukar användas för när någon förtalar en kommersiell aktör, framför allt av företag. I många länder kan sådant förtal ge upphov till ansvar, framför allt genom att den som förtalar kan bli ersättningsskyldig för den skada som de kränkande uppgifterna medför.

Möjligheten att ansvara för ekonomiskt förtal har i Sverige varit ett rött skynke. Aversionen mot ansvar för förtal mot företag hänger samman med den svenska yttrandefrihetstraditionen. Att tvingas ansvara för sina ord, när de orsakar skada, riskerar att få en avkylande effekt på yttrandefriheten, menar de som är kritiska mot sådant ansvar.

Annons
Annons
Annons