”Medier frågar inte dem som systemet ska skydda”

Mats Olin.
Mats Olin. Foto: Näringslivets medieinstitut
Under strecket
Publicerad
Annons

Medieetiken finns till för de enskilda och ”ska skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet” som det formuleras i de medieetiska reglerna. Den handlar inte om att skydda journalisters möjlighet att verka, som tas om hand av grundlagarna, även om man kan argumentera för att en fungerande medieetik minskar risken för lagstiftning som inskränker tryckfriheten. Svenska journalister har en internationellt sett mycket stor frihet att publicera utan att riskera att hamna i domstol. Den friheten bygger på att mediebranschen tar ett eget ansvar för att etiken upprätthålls.

Förslaget till ett nytt medieetiskt system som mediebranschen presenterade på tisdagen har fördelar. Den viktigaste är att medieetiska prövningar flyttas från myndigheten Granskningsnämnden för radio och tv till en fristående instans, liknande Pressombudsmannen. Det skapar förutsättningar för att enskildas intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt, och en mer lyhörd utveckling av verksamheten.

Annons
Annons
Annons