Annons

Medieföretag vill försvåra kamp mot brott på internet

De största medieföretagens företrädare och deras mäktiga organisation Utgivarna agerar för att försöka ytterligare försämra möjligheterna att motverka brott på internet. Det skriver Robin Enander och Mårten Schultz.

Publicerad

Hatbrott och andra kränkningar på internet har framträtt som ett allt viktigare samhällsproblem. Av mediernas rapportering från senare tid har vi fått höra om unga människor som utsätts för så allvarliga kränkningar att de tar sitt liv, mobbning via sociala medier och hetsande mot människor och grupper. I kölvattnet av dessa händelser har en diskussion förts om hur juridikens regelverk kan hantera de brott – det vill säga sådana handlingar och beteenden som redan i dag utgör just brott – i digitala miljöer.

Det råder nog mer eller mindre samsyn kring att det finns brister i hur rättsordningen i dag hanterar brott på internet. En del av dessa brister beror på det materiella regelverket i sig – vissa kränkningar hamnar mellan stolarna. Andra brister hänger samman med reglerna för rättsväsendets prioriteringar, särskilt åtalsreglerna för förtal. Åter andra brister beror på effektiviteten och kompetensen.

Annons
Annons
Annons