Annons

Medicinteknik med svensk udd

Getinge är inte bara en ort i Halland utan även ett internationellt medicinteknikbolag med huvudkontor i Getinge. Framgångsrika företagsköp utomlands förklarar expansionen. En stor del av utökningarna har kommit Sverige till del.

Under strecket
Publicerad

– Mycket av produktionen har flyttat hem till Sverige. Sverige är duktigt på småskalig mekanisk tillverkning och har en flexibel, yrkeskunnig arbetskraft som står sig väl i den internationella konkurrensen, säger Johan Malmquist, Getinges koncernchef.
De viktigaste produkterna är autoklaver (=sterilisatorer), desinfektorer, operationsbord och operationslampor, hygiensystem och utrustning för patienthantering samt utrustning för hjärtkirurgi.

På tio år har antalet anställda i koncernen tiofaldigats. Nu finns cirka 900 i Sverige (Getinge, Växjö, Eslöv och Skärhamn) och omkring 5 100 utanför landet. Den enskilt största marknaden är Nordamerika som svarar för en tredjedel av totalomsättningen på nästan 9 miljarder kronor på årsbasis. Stadigt stigande intäkter har gynnat den svenska arbetsmarknaden genom att produktionsanläggningar flyttat till Eslöv, Getinge och Växjö.
Getinge firar 100-årsjubileum nästa år och man ser bildandet av Getinge Mekaniska Werkstad som startskottet. Hallänningen Olander Larsson la grunden när han öppnade en lanthandel vid den nya järnvägsstationen i Getinge. Hans affärsnäsa fick också upp spåret på annan lukrativ verksamhet, till exempel lantbruksmaskiner, fodermedel och konstgödsel.

Annons
Annons
Annons