Annons
X
Annons
X

Fiskar blir modiga och glupska av läkemedelsrester

Världens vattendrag innehåller rester från mängder av läkemedel. I en ny uppmärksammad studie har svenska forskare visat att läkemedel som sköljs ut i våra hav och sjöar kan få oväntade effekter på ekosystemen och leda till förändringar av djurs beteenden.

[object Object]
Genom tester på abborrar har forskare kunnat visa att läkemedel som sköljs ut i våra hav och sjöar kan få oväntade effekter på ekosystemen och leda till förändringar av djurs beteenden. Foto: AP

Resultaten, som publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidsskriften Science, presenterades av forskare vid Umeå universitet på första dagen av AAAS årsmöte i Boston i går.

Forskarna Tomas Brodin och Jerker Fick berättade då om hur man med hjälp av studier på abborrar försökt förstå vad de läkemedel som hamnar i ytvattnet via avloppsreningsverken kan tänkas ha för ekologiska effekter.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hittills har det varit okänt hur läkemedlen påverkar fiskars beteenden.

  Annons
  X

  För sitt experiment samlade forskarna in abborrar som man delade in i tre grupper: en kontrollgrupp, en grupp som fick halter av det ångestdämpande läkemedlet Oxazepam som motsvarade nivåer som uppmätts i svenska vattendrag, och en grupp som fick halter som var flera hundra gånger högre än så.

  Under sju dagar exponerades fiskarna för läkemedlet. Därefter tittade man efter eventuella förändringar i deras beteende.

  Och vad forskarna såg gick inte att ta miste på.

  – Vi såg väldigt stora effekter, konstaterade Tomas Brodin.

  Abborrar som fick Oxazepam åt snabbare, tog fler risker, och blev mindre sociala än de som inte exponerades. Samma mönster gick att se både hos de fiskarna som fick den låga och den höga dosen, även om de var tydligare i den senare.

  Allt det här är enligt forskarna beteendeförändringar som på olika sätt skulle kunna leda till att sammansättningen av arter i vattnet förändras, och att den ekologiska balansen rubbas.

  Exempelvis skulle det kunna leda till en ökad algblomning.

  Eftersom relativt höga nivåer av Oxazepam har hittats i vilda abborrar, anser forskarna att det är sannolikt den här typen av beteendeförändringar hos fiskar pågår just nu.

  – Vi förväntar oss att alla sorters fiskar påverkas, även om det kanske inte är på exakt samma sätt, sade Tomas Brodin.

  Däremot utgör halterna inga risker för människor.

  – Du måste äta fyra ton av de här abborrarna för att få i dig en tablett Oxazepam, förklarade Jerker Fick.

  Viktigast med resultaten tycker forskarna är att de visar att även små koncentrationer av läkemedel kan ha betydande ekologiska och evolutionära effekter.

  Men att sluta använda läkemedel ser de inte som ett alternativ. I stället anser de att man bör utveckla reningsverk som kan fånga upp miljöfarliga läkemedel.

  – Folk ska inte sluta medicinera. Det här är livsnödvändiga läkemedel som vi inte ifrågasätter på något sätt. En teknisk lösning är möjlig, säger Jonatan Klaminder, forskare vid Umeå universitet som också han deltagit i studien, till SvD.

  Problemen blir som störst på platser där det finns mycket människor och lite vatten. I Sverige är två sådana exempel Fyrisån och Mälardalen.

  I fall problemen kommer att bli gradvis värre om ingenting görs, bland annat med tanke på att den här typen av läkemedel är relativt stabila i naturen, är enligt Jonatan Klaminder för tidigt att svara på.

  – Det är det vi hoppas att få gå vidare med och kolla. Det finns mekanismer som tar bort det här. Det bryts ned sakta. Frågan är hur sakta.

  Fler artiklar från vetenskapsmötet:

  Populära quizer om vetenskap:

  Vem var det som fräste åt Albert Einstein? quiz.svd.se Har du koll på de nya vetenskapliga rönen? quiz.svd.se Vilken vetenskapsmandog hos drottningen? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Genom tester på abborrar har forskare kunnat visa att läkemedel som sköljs ut i våra hav och sjöar kan få oväntade effekter på ekosystemen och leda till förändringar av djurs beteenden.

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X