Annons

Opioid bakom knarkepidemi ökar kraftigt i Sverige

Smärtstillaren Oxycontin ligger bakom opiatepidemin i USA. De senaste tio åren har utskrivningen av läkemedel som innehåller samma opioid ökat kraftigt i Sverige.

– På ett par veckor kan man ha börjat utveckla ett beroende, säger överläkaren Niklas Preger.

Under strecket
Publicerad

Niklas Preger är chef på TUB-mottagningen i Stockholm, som specialiserar sig på människor som blivit beroende av läkemedel.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

Läkemedlet Oxycontin har gjort mängder av amerikaner beroende. Utskrivningen av preparat som innehåller oxikodon, samma verksamma substans som i Oxycontin, har de senaste tio åren ökat kraftigt i Sverige.

Foto: IBL Bild 2 av 2

Niklas Preger är chef på TUB-mottagningen i Stockholm, som specialiserar sig på människor som blivit beroende av läkemedel.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Niklas Preger är chef på TUB-mottagningen i Stockholm, som specialiserar sig på människor som blivit beroende av läkemedel.
Niklas Preger är chef på TUB-mottagningen i Stockholm, som specialiserar sig på människor som blivit beroende av läkemedel. Foto: Lars Pehrson

Tiotusentals amerikaner dör varje år i vad som beskrivs som en opiatepidemi. I ett reportage i SvD Kultur beskrivs hur förskrivning av stora mängder av det smärtstillande läkemedlet Oxycontin gjorde mängder av amerikaner beroende. När utskrivningen sedan reglerades gick många missbrukare över till heroin eller den syntetiska opioiden Fentanyl.

I Sverige har andelen i befolkningen som får recept på läkemedel som innehåller någon opioid, en grupp morfinliknande substanser, legat i stort sett still de senaste tio åren.

Men en grupp läkemedel i opioidfamiljen har vuxit kraftigt – preparat som innehåller oxikodon, alltså samma verksamma substans som i det Oxycontin som skrevs ut i stora mängder i USA. År 2006 skrevs 27 recept på läkemedel med oxikodon ut per 1 000 svenskar, år 2017 skrevs 145 recept med substansen ut per 1 000 svenskar – de hade alltså mer än fyrfaldigats, visar siffror från Socialstyrelsen.

Annons
Annons

– Vi har alltså ingen ”epidemi” i den bemärkelsen att vi förskriver opioioder till fler och fler. Däremot, inom gruppen opioider, har vi ett markant och ganska dramatisk skifte där ämnen som innehåller oxikodon blir allt vanligare, säger Emmanuel Bäckryd, överläkare på Smärt- och rehabiliteringscentrum inom Region Östergötland som skrivit en studie om opioidutskrivning i Sverige över tid.

Vilka konsekvenser skiftet från andra opioider till oxikodonpreparat får är oklart, enligt Emmanuel Bäckryd. Samtidigt som en större andel av befolkningen får preparatet utskrivet, har den genomsnittliga mängden läkemedel som skrivs ut per person halverats de senaste tio åren.

– Det betyder förmodligen att vi använder oxikodon på ett helt annat sätt. En rimlig hypotes är att det förskrivs kortvarigt till exempel efter operationer.

Du får jättebra smärtlindring vid akut smärta men samtidigt får du en väldig risk för beroendeutveckling.

Om den hypotesen stämmer behöver utskrivningarna inte vara ett problem, enligt Emmanuel Bäckryd. Men ingen vet säkert hur det ser ut.

– Oxikodon är ett tveeggat svärd. Du får jättebra smärtlindring vid akut smärta men samtidigt får du en väldig risk för beroendeutveckling om du inte förskriver det på rätt sätt. Ger du 14 tabletter att ta under en vecka är det förmodligen inget problem för de allra flesta. Men ger du det under längre tid ökar risken.

Annons
Annons

Niklas Preger är överläkare och sektionschef inom beroendecentrum i Stockholm, och leder bland annat TUB-mottagningen som vänder sig till personer som blivit beroende av läkemedel. Han känner inte till några undersökningar på hur många som blir beroende efter att ha fått oxikodon eller andra opioider utskrivet på recept i Sverige. Till TUB-mottagningen kommer både patienter som först fått preparaten utskrivna för tillfällig smärta under en kortare tid - och sedan fortsatt få recept, och de som fått medicinen mot långvarig kronisk smärta.

– Jag ser ju bara de som kommer till oss. Jag vet att det förekommer att man blivit opererad för en tand till exempel och fått opioider som smärtstillande och sen fortsatt med det. Efter ett tag tar man mer än vad som ordinerats och det är plötsligt svårt att sluta.

Hans bild är att situationen i Sverige är långt från lika allvarlig som i USA, och att svenska läkare generellt inte har varit lika frikostiga med att skriva ut beroendeframkallande medicin som sina amerikanska kollegor.

Samtidigt menar Niklas Preger att generös förskrivning också förekommer i Sverige och han skulle gärna se att preparaten generellt bara gavs till patienter som är inskrivna på sjukhus, och alltså inte skrivs ut för att hämtas på apotek överhuvudtaget.

– Jag tror att det ibland är en generationsfråga bland läkare. Förr trodde man inte att det fanns så stora faror med att skriva ut det här och det kan den äldre skolan ha kvar i ryggmärgen, att det inte är så skadligt. Den yngre generationen läkare är mer restriktiva.

Annons
Annons

Läkemedlet Oxycontin har gjort mängder av amerikaner beroende. Utskrivningen av preparat som innehåller oxikodon, samma verksamma substans som i Oxycontin, har de senaste tio åren ökat kraftigt i Sverige.

Foto: IBL Bild 1 av 1

Hur snabbt man utvecklar ett beroende varierar mellan olika patienter. Efter bara en tablett kan en del känna en så kraftig positiv känsla att de får ett starkt sug efter mer. Efter två veckor kan vissa ha börjat utveckla ett beroende.

De som får beroendeframkallande preparat utskrivna av en läkare är ofta inte uppmärksamma efter varningssignaler på att ha blivit beroende, tror Niklas Preger.

– Det är klart, man litar väl på sin doktor. Man har ont och man vet själv inte så mycket om tabletterna, säger Niklas Preger.

Läkemedlet Oxycontin har gjort mängder av amerikaner beroende. Utskrivningen av preparat som innehåller oxikodon,  samma verksamma substans som i Oxycontin, har de senaste tio åren ökat kraftigt i Sverige.
Läkemedlet Oxycontin har gjort mängder av amerikaner beroende. Utskrivningen av preparat som innehåller oxikodon, samma verksamma substans som i Oxycontin, har de senaste tio åren ökat kraftigt i Sverige. Foto: IBL

Samtidigt menar Niklas Preger att generös förskrivning också förekommer i Sverige och han skulle gärna se att preparaten generellt bara gavs till patienter som är inskrivna på sjukhus, och alltså inte skrivs ut för att hämtas på apotek överhuvudtaget.

– Jag tror att det ibland är en generationsfråga bland läkare. Förr trodde man inte att det fanns så stora faror med att skriva ut det här och det kan den äldre skolan ha kvar i ryggmärgen, att det inte är så skadligt. Den yngre generationen läkare är mer restriktiva.

Hur snabbt man utvecklar ett beroende varierar mellan olika patienter. Efter bara en tablett kan en del känna en så kraftig positiv känsla att de får ett starkt sug efter mer. Efter två veckor kan vissa ha börjat utveckla ett beroende.

De som får beroendeframkallande preparat utskrivna av en läkare är ofta inte uppmärksamma efter varningssignaler på att ha blivit beroende, tror Niklas Preger.

– Det är klart, man litar väl på sin doktor. Man har ont och man vet själv inte så mycket om tabletterna, säger Niklas Preger.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons