Aktieanalys

Peter Benson/ Björn Rydell: MedicaNatumin: Är det succé för Jabushe vi kan se?

Hälsotillskottsbolaget MedicaNatumins aktie har mer än dubblerats i år. Det är framförallt försäljningen av hudvårdsserien Jabushe i Kina som driver tillväxt och vinst. Nu är marginalen över 20 procent. Aktien är ett kap om den trenden fortsätter. Nedsidan är dock stor om tillväxtspurten visar sig bero på lageruppbyggnad eller något annat tillfälligt.

undefined

MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och säljer hälso- och skönhetsprodukter. Bolagets produkter säljs via apotek, hälso- och dagligvaruhandeln samt e-handel. Produktportföljen består både av egna- och inlicensierade varumärken. Den mest framträdande produkten är bolagets egenäga hudvårdsserie Jabushe. Börsvärdet är idag cirka 280 miljoner kronor.

Det småländska bolaget med bas i Habo strax utanför Jönköping har en relativt brokig historik på börsen, med ett flertal VD- och namnbyten på koncernen under de senaste åren. Koncernen fick sitt nuvarande namn MedicaNatumin för ett år sedan efter att Medica förvärvat Natumin. Längre bak i tiden hette koncernen Scandinavian Clinical Nutrition.

Nystart med ny VD

Nuvarande VD, Ulrika Albers tillträdde på VD-posten i början av 2018 och sedan dess har såväl försäljningen som aktiekursen fått rejäl fart. Under 2017 övergick det NGM-noterade bolaget till att rapportera halvårsvis istället för sedvanliga kvartalsrapporter. Omsättningen under andra halvåret 2017 växte blygsamma 2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Mellan januari och april 2018 fick man dock fyra stora ordrar från Kina på Jabushe. Det var bolagets exklusiva distributör i Kina som beställde varor till ett sammanlagt värde om cirka 75 Mkr. Detta motsvarar knappt 60 procent av hela MedicaNatumins årsomsättning under 2017.

Rapporten för det första halvåret 2018 uppvisade således en stark försäljningstillväxt och omsättningen ökade hela 47,1 procent jämfört med 2017. Även rörelseresultatet (EBIT) förbättrades kraftigt till 17,3 Mkr relativt -12,1 Mkr året innan. Dock påverkades rörelseresultatet under fjolåret av en nedskrivning om 11,2 Mkr. Den underliggande förbättringen berodde till stor del på högre bruttomarginal, då beläggningen i bolagets egna produktionsanläggning i Habo ökade. Dessutom steg övriga rörelsekostnader enbart cirka 11 procent.

Efter rapporten har nyhetsflödet varit av blandad kompott. MedicaNatumin har bland annat slutit ett nytt exportavtal för hudvårdsserien Dermyn, som även denna omfattar den stora kinesiska marknaden. Något ordervärde framgick dock inte. Därutöver kommunicerades att orderläget kring hudvårdsserien Jabushe försenats något. Konkret innebär det att vissa av de orders som togs under våren 2018 först kommer levereras under 2019. Förseningen beror enligt bolaget på att Jabushe även håller på att registreras för att kunna säljas fysiskt i butik (Jabushe säljs för tillfället enbart via e-handel i Kina).

Lageruppbyggnadseffekt?

Frågan kring om det finns risk för en lageruppbyggnadseffekt har på senare tid blivit mer aktuell. Ett exempel är probiotikabolaget Probi som under 2017 drabbades av en stor lageruppbyggnadseffekt då en av Probis kunder gjort väldigt stora beställningar under en kort period. Detta föranledde senare kraftigt minskad försäljning för Probi innan kunden sommaren 2018 återupptog beställningarna. I MedicaNatumins fall uppges registreringsförfarandet således vara problematiken och inte lageruppbyggnadseffekt. Samtidigt verkar försäljningen till slutkonsument löpa på enligt plan.

Även om en del av storordern från i våras flyttas in i 2019 så tror vi MedicaNatumin har goda möjligheter att uppvisa solid försäljningstillväxt under såväl andra halvåret 2018 som under kommande år. För helåret 2018 skissar vi på en helårsomsättning kring 190 Mkr med ett rörelseresultat efter avskrivningar om 38 Mkr. Under 2019 och 2020 tror vi MedicaNatumin växer ungefär i linje med marknadstillväxten för kosttillskott det vill säga cirka 5 procent årligen.

MedicaNatumin
Börskurs: 0,73
Antal aktier (miljoner): 386,7
Börsvärde: 282 Mkr
Nettoskuld: 6 Mkr
VD Ulrika Albers
Styrelseordförande Torbjörn Björstrand
SvD Börsplus huvudscenario
2018E 2019E 2020E
Omsättning 190 200 209
- Tillväxt 48% 5% 5%
Rörelseresultat 38 35 31
- Rörelsemarginal 20,0% 17,5% 15,0%
Resultat efter skatt 29 27 24
Vinst per aktie 0,07 0,07 0,06
Utdelning per aktie 0,01 0,02 0,03
Direktavkastning 1,4% 2,7% 4,1%
Operativt kapital/omsättning 16% 16% 16%
Nettoskuld/EBIT -0,4 -1,1 -1,7
P/E 9,9 10,6 11,8
EV/EBIT 7,0 7,0 7,3
EV/Sales 1,4 1,2 1,1

Mycket hänger dock på hur det går för bolaget i Kina. MedicaNatumin har ett exklusivt avtal med bolagets distributör, vilket enligt vår mening är en stor fördel. Det ger nämligen distributören trygghet i att investera i egen personal och marknadsföring för Jabushe. MedicaNatumin strävar efter att ha ett nära samarbete med bolagets olika distributörer. Dessutom är MedicaNatumin ett bolag som satsar mycket resurser på digital marknadsföring via exempelvis sociala medier och influencers.

Effekterna av att använda diverse hälsotillskott och inte minst olika former av hudkrämer är ett omdebatterat ämne. Enligt MedicaNatumin har Jabushe till skillnad mot många andra hälsotillskott klinisk bevisad effekt. Att det dessutom är en av få hudvårdsserier som publicerats i The British Journal of Dermatology är bra. Ytterligare en fördel är varumärkets skandinaviska ursprung vilket exempelvis i Kina uppfattas som ett premiumvarumärke.

Kuggfrågan för kommande år handlar mycket om utveckling i Kina. Kan succén upprepas med fler av bolagets varumärken?

Vi noterar följande:

  • Bolagets distributör har under en relativt kort tidsperiod lagt ett antal stora beställningar. Det gör man inte om det inte ser att efterfrågan och intresset för produkten är stort på marknaden.
  • Delar av de orders som gjordes under våren 2018 är försenade på grund av regulatoriska skäl enligt bolaget.
  • Det är svårt att bedöma om det är ett tillfälligt intresse för produkten eller om detta är den nya ”basnivån” för vad distributören kommer beställa.
  • Försäljningen mellan enskilda kvartal kan vara stor, och i detta fall kan det vara en fördel att rapportera halvårsvis även om informationsgivningen mot börsen drabbas negativt.

Slutsats

Skalbarheten med ökad försäljning har under inledningen av 2018 varit mycket god för MedicaNatumin. Rörelsemarginalen expanderade till dryga 22 procent. Inte konstigt när bruttomarginalen är runt 65 procent. Kärnfrågan är om efterfrågan på Jabushe är underliggande stark och växande eller om det vi ser nu är något som kommer rinna ut i sanden.

Probiotikabolagen Probi och BioGaia har liknande affärsmodeller och även i någon utsträckning likartade produkter mot konsumenter. De klarar utan vidare rörelsemarginaler en bra bit över 20%.

I Börsplus huvudscenario behöver MedicaNatumin investera i organisation och sälj vilket pressar marginalen men att den ändå ligger kvar på en bra nivå.

Aktien har kommit ned till 0,73 kr sedan toppnoteringen kring 1,10 kr i somras. Det är frestande att köpa aktien. Fortsätter tillväxten för Jabushe och marginalerna hålls uppe är aktien en dubblare, kanske flera gånger.

Detta vågar vi dock inte ha som huvudscenario. Det blir istället mer av ett mellanting mellan många mer "extrema utfall" som vi i detta fall tror har rätt hög sannolikhet. Sannolikheten för huvudscenariot ser vi alltså som lägre än i många andra bolag. För att bestämma sig för om man vill köpa aktier i MedicaNatumin bör man alltså titta extra noga på det optimistiska och pessimistiska scenariot i grafiken nedan för att förstå vad man ger sig in på. Vi kommer fortsätta följa utvecklingen.

MedicaNatumins 10 största ägare Andel
N.P.H i Habo AB 20,15%
Avanza Pension 9,40%
Familjen Jakob & Bengt Johansson 8,37%
TJ Gruppen AB 4,70%
Jool Invest AB 4,70%
Swedbank Försäkring 3,25%
Lars Johansson 2,32%
Jesper Pettersson 2,20%
Karl Olov Eriksson 1,88%
Jörgen Wehmonen 1,88%
Källa: Holdings

___________________________________________________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Läs även

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X