Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Medfield Diagnostics: Vill in i ambulans

Medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics har utvecklat ett instrument för diagnos av hjärnskador. Planen är att instrumentet blir CE-märkt i år och att försäljningen kan börja ta fart. Givet många bra kvaliteter är aktien inte högt värderad.

Tidig diagnos är kritiskt vid stroke. Flera försök med ”strokeambulanser” har gjorts i Sverige och på andra håll. I Norge utrustades till exempel en ambulans med röntgenutrustning. Svenska Medfield Diagnotics har uppfunnit ett mindre instrument som ska hjälpa ambulanspersonal i bedömningen.
Tidig diagnos är kritiskt vid stroke. Flera försök med ”strokeambulanser” har gjorts i Sverige och på andra håll. I Norge utrustades till exempel en ambulans med röntgenutrustning. Svenska Medfield Diagnotics har uppfunnit ett mindre instrument som ska hjälpa ambulanspersonal i bedömningen. Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Göteborgsbolaget Medfield Diagnotics (4,20 kr) utvecklar ett instrument för initial bedömning av hjärnskador. Produkten är framför allt tänkt att användas av ambulanspersonal.

För både stroke och trauma är en tidig diagnos viktig för att kunna ta patienten till rätt sjukhus och ge rätt vård. Mycket är vunnet om en korrekt bedömning kan göras direkt när patienten anträffas av till exempel ambulanspersonal.

En stroke kan vara en blödning eller en propp. I cirka 8 fall av 10 beror stroke på en propp. Det finns effektiva läkemedel för både propp och blödning. Det handlar för vården om att snabbt avgöra om det är det ena eller andra.

Om man omedelbart kan ställa rätt diagnos finns det stora tidsvinster att göra genom att ta patienten till rätt vårdinstans och förbereda vårdenheten på ankomst. Vård i god tid ökar patientens chans till en snabb återhämtning. Det innebär också stora kostnadsbesparingar i form av mindre vård och rehabilitering.

Teknologin är utvecklad av forskare på Chalmers. Instrumentet, MD100, är trådlöst och baserat på mikrovågor och artificiell intelligens. Antenner sänder och tar emot signaler för att detektera blödning i hjärnan. Analysen är baserad på artificiell intelligens.

Prestandan för MD100 blir bättre ju mer systemet används eftersom algoritmen utgår från all tillgänglig data. Varje gång en analys görs ökar datamängden globalt och systemet kan bli självlärande. Data skickas in i molnet anonymiserat.

Medfield har tagit fram portabla enheter som inte tar stor plats. Storleken är av betydelse då det finns mycket utrustning som konkurrerar om utrymmet i en ambulans. Utrustningen väger sex kilo och en mätning tar cirka två minuter att genomföra.

Medfield Diagnostics Februari 2019
VD: Stefan Blomsterberg
Styrelseordförande: Mikael Persson
Antal anställda: 9
Nyckelpersoners ägande: Cirka 20 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 4,20 kr
Antal aktier ink. utspädn: 25,7 miljoner
Börsvärde: 108 Mkr
Nettokassa: 15 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka minus 10 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Medfield

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Grundarna Mikael Persson och Andreas Fhager äger tillsammans cirka 20 procent av Medfield. I övrigt äger nyckelpersoner bara mindre poster. Det är inte vad vi vill se.

Medfield har en stark ägare i Equinor Technology Ventures (Equinor är fd Statoil) som äger en bit över 10 procent av bolaget. Norrmännen investerade cirka 12 Mkr nyligen i Medfield. Dels genom en riktad emission, dels som garant i den företrädesemission som slutfördes i januari i år. Equinor har djupa fickor och det är en klar styrka för Medfield att ha dem i ägarlistan.

2. Track record nyckelpersoner

På pappret har Medfield en stark laguppställning.

Vd Stefan Blomsterberg med bakgrund från Försvarsmakten har haft flera ledande roller inom medicinteknik. Styrelseordförande är professor Mikael Persson. Han är ansvarig för avdelningen för signalbehandling och medicinteknik vid Chalmers. Persson grundade Medfield tillsammans med Andreas Fagher som är forskningschef i Medfield. Fhager är teknologie doktor vid Chalmers.

Ledamot Stefan Jacobsson har bland annat varit finansdirektör i Vitrolife. Ledamot Jan Ellevset representerar storägaren Equinor och ledamot Bengt-Arne Sjöqvist beskrivs som en auktoritet inom ambulanssjukvård.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Stroke och trauma drabbar över 30 miljoner patienter varje år. Det är en enorm marknad. Det finns cirka 400 000 ambulanser i världen. De skulle alla kunna vara i behov av Medfields teknologi. Det finns ungefär 30 000 akutsjukhus i världen. Även de skulle ha nytta av MD100. Sammantaget adresserar Medfield en mångmiljardmarknad.  

Idag finns 18 stycken MD100 på marknaden. De används alla i forskningssyfte. Medfield har samarbeten med bra aktörer som bland andra Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sahlgrenska Akademin, Stavangers Universitetssjukhus och Hunter Medical Research Institute i Australien.

För en bred marknadslansering krävs att MD100 CE-märks. Det har låtit vänta på sig av olika anledningar som vi till viss del uppfattar som oklara. Målsättningen nu är att CE-märkningen ska vara på plats under innevarande år.

Kommande år ska Medfield bland annat:

  • Lansera MD100 för prehospital, klinisk användning i Europa.
  • Lansera MD100 på den kinesiska marknaden genom dotterbolaget Medfield Asia. Medfield Asia ägs till 80 procent av Medfield och 20 procent av aktörer med erfarenhet av att lansera life science-bolag i Asien.
  • Fortsätta satsa på forskning tillsammans med ledande opinionsbildare.

Hur affärsmodellen kommer att se ut verkar inte vara helt bestämt. Försäljning sker av instrument, tillbehör, programvara samt utbildning och support. Man kan också tänka sig att vissa kunder betalar efter användning. Kunderna är ambulanssjukvård, akutvård, stroke- och traumaavdelningar samt radiologer.

Direkt avgörande för att MD100 ska ha ett existensberättigande är förmågan att kunna urskilja patienter med blödning i hjärnan som orsak till stroke eller som följd av trauma. För behandling av strokepatienter är det avgörande eftersom stroke behandlas helt olika beroende på om tillståndet beror på blödning eller på propp. Behandling med trombolys kan lösa upp en propp men förvärrar situationen vid blödning. Därför krävs det att den medicinska evidensen kan backa upp teknologin och är omfattande.

Fem större studier som bekräftar nyttan av teknologin har genomförts på totalt 454 personer. Som exempel visade en handhavande studie i England att MD100 sparar mellan 30 minuter och 4 timmar i tid för patienten. Flera studier pågår och andra är planerade.

En intressant frågeställning är hur bra resultaten från studierna måste vara? Vågar vårdgivaren lita på MD100 om inte träffsäkerheten i att finna en blödning är 100 procent? Svaret på frågan är rimligtvis att ingen teknologi som används idag är ofelbar. Det gäller till exempel både magnetröntgen och ultraljud. Istället görs en helhetsbedömning. Där skulle MD100 kunna bidra med värdefull information.

Trots det är det svårt att säga hur många studier och hur mycket evidens som krävs för att teknologin ska bli accepterad. Att jobba med ledande opinionsbildare är så klart en viktig komponent i att nå marknadsacceptans.

De första tre kvartalen 2018 omsatte Medfield cirka 4,3 Mkr. Det var lägre än motsvarande period året innan då omsättningen låg på 6,7 Mkr. Vi fäster ingen större vikt vid att omsättningen minskade eftersom MD100 bara används i forskningssyften. Det kan innebära stora kast mellan kvartal och år beroende på vilka projekt som är igång och i vilken fas de är.

Det faktum att Medfield har försäljning i miljonklassen är dock väsentligt. Det finns kunder, i form av forskare, som tycker teknologin är tillräckligt intressant för att köpa. Det sänker risken i bolaget. Kassaflödet var för samma period minus 9,1 Mkr.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • CE-märkning av MD100 för marknadslansering och försäljning utanför forskningsvärlden

Den enskilt viktigaste värdedrivaren för Medfield är att CE-märkningen kommer på plats i år. Det ska sen leda till försäljning utanför forskningsvärlden.

Medfield i ett optimistiskt scenario

Medfield Diagnostics Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe Studier och försäljning Intäkter 20-30 Mkr
Kommande värdedrivare (i) CE-märkning Bredare marknadslansering
Värderingsmodell (ii) e.m P/S-tal runt 10
Resultatnivå, årstakt Cirka -10 Mkr Negativt
Börsvärde, Mkr (iii) 108 Mkr 250 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 130%

Optimistiskt scenario

Medfield värderas till drygt 100 Mkr. Med en kassa strax norr om 15 Mkr ser vi inget omedelbart kapitalbehov. Med CE-märkning på plats tror vi försäljningen kan börja ta fart. Equinors oljeplattformar skulle till exempel kunna vara köpare. Från en oljeplattform är det långt till en vårdinstans och därmed är det ännu viktigare att veta vart patienten ska.

Hur prissättningen för MD100, kringtjänster och utrustning kommer att se ut är oklart. Baserat på tidigare intäkter är det dock en rimlig chansning att tro på en omsättning i storleksordningen 20-30 Mkr inom tre år. Det skulle sannolikt värdera Medfield till cirka 250 Mkr.

Pessimistiskt scenario

CE-märkningen har tagit lång tid. Medfield uttrycker att CE-märkning ska vara på plats 2019. Inte till exempel ”våren 2019”. Aktieägare bör ställa in sig på att det kan ta ett tag till. På en aktiemarknad som saknar tålamod kan det innebära fallande kurser i väntan på besked.

Hur mycket evidens kommer att krävas för att vården ska börja använda MD100? Det är omöjligt att svara på. Kanske är genomförda och pågående studier tillräckligt. Kanske behövs det ännu mer. Fler studier tar tid och kostar pengar. Kan det inte finansieras genom intäkter kommer aktieägarna att behöva ställa upp med kapital igen.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

I en ambulans finns det idag begränsade möjligheter att göra kvalificerade bedömningar av vårdbehovet. Det kan leda till fördröjda vårdinsatser och därmed mer omfattande skador. Där är det tydligt att MD100 kan göra skillnad. Det som också talar för Medfield är att flera kända vårdaktörer betalar för att utföra forskning med MD100 och att bolaget har en stark ägare som Equinor.

Det som talar mot Medfield är att det har tagit, och verkar ta ytterligare tid, att få ut en CE-märkt produkt som kan leda till väsentliga intäkter.

Efter många år som noterat bolag kanske timingen nu är rätt för en investering i Medfield. Equinor verkar tro det efter att nyligen hoppat på tåget.

Betyg: 5 av 6
Annons
X

Läs även

Tidig diagnos är kritiskt vid stroke. Flera försök med ”strokeambulanser” har gjorts i Sverige och på andra håll. I Norge utrustades till exempel en ambulans med röntgenutrustning. Svenska Medfield Diagnotics har uppfunnit ett mindre instrument som ska hjälpa ambulanspersonal i bedömningen.

Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X