Annons

Maria Engqvist:Medeltidens karnevaler lever kvar i dagens sociala medier

Den ryske litteraturteoretikern Michail Bachtins tankar kring medeltidens och renässansens karnevaler går enkelt att applicera på dagens sociala medier. Även karnevalen var en filterförsedd variant av livet, där såväl det ironiska twittrandet som det svavelosande näthatet fanns representerat.

Under strecket
Publicerad

”Karnevalens triumftåg” från 1700-talet.

Foto: IBLBild 1 av 1

”Karnevalens triumftåg” från 1700-talet.

Foto: IBLBild 1 av 1
”Karnevalens triumftåg” från 1700-talet.
”Karnevalens triumftåg” från 1700-talet. Foto: IBL

Att sociala medier har förändrat stora delar av mänsklighetens vanor, beteendemönster och kulturkonsumtion är knappast ett oriktigt påstående. Deras effekter på våra liv liknas ofta vid narkotikans, det finns till och med programvaror utvecklade för att blockera sajter som Facebook och Instagram i syfte att freda arbetsdagen från mikroavbrott av blinkande notiser och plingande ljud. Plattformarnas innehåll och form har en magnetisk kraft där användarna innesluts i ett parallellt universum, där idealbilder av både omgivningen och den egna personen framhävs i förhoppning om vänkretsens beundran. Inte ens i samband med sömn, familjemiddagar eller andra sociala aktiviteter i det analoga livet förmår vi skilja oss från denna parallella digitala verklighet.

Annons
Annons
Annons