Annons

Medelmåttan bör inte vara skolans mål

Publicerad

I helgen granskade radions P1 Jan Björklunds uttalanden genom åren och jämförde dem med tabeller från Pisa, Timms med flera internationella undersökningar på skolområdet. Granskningen utföll inte till utbildningsministerns fördel. Sveriges mittenpositioner i tabellerna har Björklund raskt tolkat om till ”sämst” och ”värst” och för dessa överdrifter får han nu klä skott i media. Så kan det gå.

En sak kan vi emellertid vara säkra på. Björklund har identifierat verkliga problem, och vi lär inte få färre arbetslösa ungdomar i framtiden om inte ett antal oroväckande trender på skolområdet bryts. I Skolverkets lägesbedömning från 2005 kunde man, jämte en hänvisning till just Timms läsa att: ”det finns tydliga signaler om resultatförsämringar över tid vad gäller elevers prestationer i naturvetenskapliga ämnen och matematik, både i ett nationellt och internationellt perspektiv”. Verkligheten duger gott som argument.

Annons
Annons
Annons
Annons