Medelklassen förlorar på vårdvalet

VÅRDVAL STOCKHOLM Ny statistik visar att de allra mest välbeställda har fått ett tillskott på 265 miljoner kronor efter att Vårdval Stockholm infördes. De som förlorat är främst människor i medelklassen, skriver oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan (S).

Under strecket
Publicerad
Annons

De senaste årens utveckling med så kallade vårdval är viktig och angelägen. Den bidrar till att stärka patientens ställning och är i takt med en utveckling där det moderna samhället befolkas av allt kunnigare medborgare för vilka möjligheten att göra val och att påverka är naturlig.

Formellt sett har fritt vårdval inom primärvården funnits ganska länge, men den ekonomiska ersättningen har inte varit tydligt knuten till patientens val. Med vårdvalsmodellerna ges ekonomiska incitament bakom det fria valet. Det viktiga är att utforma dessa incitamentet så att vårdens kvalitet främjas och att åstadkomma en rimlig fördelning av vårdresurserna mellan olika samhällsgrupper. I den variant av vårdval som införts i Stockholms län har man inte lyckats så bra i dessa avseenden.

Annons
Annons
Annons