Annons
X
Annons
X

Medborgarskapet borde uppvärderas

INTEGRATION | VÄRDERINGSSKIFTE

Vi ser dem varje dag i nyhets- flödet från förorterna, i kriminalstatistiken, i arbetsmarknads-rapporteringen eller i skolde- batten – följderna av att social- demokraterna misslyckats med integrationspolitiken. De har systematiskt pressat ut nyanlända i arbetslöshet och bidragsberoende. Invandrare har motats bort ur samhällsgemenskapen, med de sociala försäkringssystemen som alltför dominerande kontaktyta mot Sverige. Deras utanförskap har sedan överförts till barnen.

Decenniers vanskötsel går inte att omintetgöra över en natt, men regeringen har börjat bra. Den pågående omläggningen från främst asylinvandring till ett större inslag av arbetskraftsinvandring, samt införandet av vissa försörjningskrav för anhöriga, kommer att visa sig vara något av det bästa som hänt invandrarkollektivet de senaste decennierna. Nyanlända ska inte få orden arbetslös bidragstagare stämplade i pannan.

Moderaterna, som genom migrationsminister Tobias Billström har ett avsevärt inflytande över området, tillsatte i november 2007 en arbetsgrupp mot utanförskap och segregation. Under 2009, alltså i god tid före valrörelsen, ska den presentera ytterli-gare steg. På DN Debatt i går ventilerades en del av idéerna. Fokus ligger på självständighet och självförsörjning. Medlen är tyd-ligare incitament för nyanlända att bosätta sig där det finns jobb och bostäder, och tydligare krav på förståelse för det här landets regelverk – vilket sammanfattas i slagordet ”Acceptera och bli accepterad!”

Annons
X

Gruppen vill också uppvärdera medborgarskapet, som ska vara eftersträvansvärt genom dess uppsättning rättigheter, men också kopplat till en serie skyldigheter.

Även i folkpartiet pågår ett vitalt arbete för att förnya invandrings- och integrationspolitiken. Mauricio Rojas skrev i lördagens Göteborgs-Posten just om medborgarskapet, och om integ-rationen som ”en process där nykomlingen successivt vinner sin rätt att permanent stanna i landet och sitt fulla inträde i den nationella gemenskapen.”

Det här är bra tankar. De står i bjärt kontrast till den tidigare förmenta välviljan, som i själva verket lett till utslagning, stigmatisering och fusk i asylprocessen. Som väntat säger oppositionen att m ”fiskar i mörka vatten” och delar upp i ”vi och dom”, som Veronica Palm (s) uttryckte det. Men sanningen är ju att det finns ett vi och ett de. Medborgarskap ger en särställning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den enda idé som luftas i hennes eget parti är den att staten ska bestämma var invandrarna ska bo, ett slags kommunarrest som svårligen kan betecknas som generös eller human. Och i stödpartierna är huvudfrågan amnesti åt dem som nekats uppehållstillstånd men ändå klamrar sig kvar i landet, vilket ofelbart skulle leda till att ännu fler börjar hålla sig undan myndigheterna i hopp om amnesti, varefter politiken återgår till ruta ett. När blev det humanism att få barnfamiljer att gå under jorden?

  Något som bägge blocken talar för lite om, dock, är vad som mer än något annat skulle främja integration. Det bör bli billigare och enklare för företagen att anställa. Här är det sorgligt att moderaterna inte har ett större försprång gentemot de andra partierna.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X