Annons

Merit Wager:Medborgarskap är en fråga med flera bottnar

Pass.
Pass. Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX
Under strecket
Publicerad

**I Sverige blev **det möjligt att inneha dubbelt medborgarskap den 1 juli 2001. I lagrådsremissen **”**Ett medborgarskap som grundas på samhörighet” från dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag, baserad på en utredning gjord av Gunnar Strömmer, föreslås att reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse ändras så att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn.

Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födelsen om en förälder till barnet är det. Utöver det föreslås också att den som förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av ett tidigare förbud mot dubbelt medborgarskap ska ges möjlighet att genom anmälan återfå detta. Ändringarna i medborgarskapslagen träder i kraft 1 april 2015.

Annons
Annons
Annons