Annons

Medborgarlön gör de gröna mindre röda

Publicerad

I morgon inleder Miljöpartiet de gröna sin kongress i Växjö. Miljöpartiet har alltid påstått sig stå utanför höger-vänsterskalan. I stället har de gröna velat föra in en ny dimension i partipolitiken. Vad detta alternativ består av har dock blivit allt mer otydligt. Den mest grundläggande skillnaden mellan de röda och de blå är synen på makt. Vem ska styra samhället, dess utveckling, produktionsmedlen och dem som lever i samhället? Staten eller kapitalet? För att kunna vara ett alternativ till vänster- och högerpartierna krävs ett tydligt alternativ i maktfrågan.

Det gröna alternativet är att var och en själv och i frivilliga sammanslutningar ska få styra och forma sitt eget liv, så länge det inte skadar någon annan. Makten ska alltså flyttas från staten och kapitalet till människan. Det kanske tydligaste medlet för att nå detta mål är medborgarlön. Med en ordentlig medborgarlön, finansierad med höga marginalskatter, kan det socialdemokratiska folkhemmet och den kapitalistiska makten successivt monteras ned. Miljöpartiets förhållningssätt till medborgarlön tydliggör partiets dilemma i maktfrågan. Partiet har visserligen ställt sig positivt till förslaget som en vision, men i praktisk politik har det helt lyst med sin frånvaro. Medborgarlön är dock ingen vision, det är ett medel, ett medel bort från det röda och det blå elitsamhället, ett medel för att nå ett solidariskt och frihetligt samhälle, ett medel för att nå det gröna samhället.

Annons
Annons
Annons