Annons

Thomas Gür:Medan gräset gror, dör kon

Publicerad

På Statistiska centralbyråns hemsida ligger sedan december 2013 en tabell som heter: ”Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, 20–64 år”. Uppgifterna där bör, eller hellre måste, vara utgångspunkten för den fortsatta diskussionen om migrationspolitiken efter prognosen om kraftigt höjda nivåer av flyktingar till Sverige och därmed också höjda kostnader för statskassan.

Av tabellerna framgår hur utomordentlig dåligt Sverige är på att få ut kommunmottagna flyktingar i förvärvsarbete. Mediantiden är åtta år. Alltså, efter åtta år, har endast hälften av en årskull med flyktingar kommit i förvärvsarbete. Värre är att efter 15 år står fortfarande 40 procent av en årskull utanför arbetsmarknaden. Det innebär att efter de första åtta åren avtar takten för att komma i förvärvsarbete drastiskt. När ytterligare sju år har gått, har endast 10 procentenheter till i en årskull kommit i arbete.

Annons
Annons
Annons
Annons