Med vinsterna går friskolorna på export

Inom socialdemokratin höjs röster för att begränsa friskoleföretagens vinst. Men det är tack vare vinsten som svenska skolor snart kan nå nya marknader utomlands.

Under strecket
Publicerad
Annons

De svenska friskolorna är glädjande nog just nu högsta mode i Storbritannien.

I dagstidningen
The Guardian (23/8) identifieras de av författaren och journalisten Toby Young som ett nytt och viktigt fenomen. Att öppna kvalitetsutbildningen för vanliga elever, inte bara för dem vars föräldrar har råd med privatskolor, är så angeläget, menar Young, att han själv vill grunda en friskola efter svensk modell i Londonförorten Acton.

Annons
Annons
Annons