Annons
X
Annons
X

Med vilket mandat motarbetar MP Förbifart Stockholm?

Bland Miljöpartiets väljare är så många som varannan (48 procent) positiv till Förbifart Stockholm. Endast 27 procent är emot, visar undersökning. Man kan därmed fråga sig med vilket mandat MP motarbetar denna nödvändiga investering för Stockholm, skriver Per Ankersjö, ordförande för Stockholmscentern.

Med en trafikinfarkt som är ett faktum redan i dag och en befolkningstillväxt motsvarande ett Göteborg i regionen fram till 2030 – är behovet av nya spår och vägar i Stockholmsregionen skriande. Många stockholmare drog nog därför en lättnadens suck när regeringen nyligen gav klartecken för att bygga en miljöanpassad Förbifart Stockholm.

Centerpartiet har en historia där vi på 80- och 90-talen var motståndare till den gamla Västerleden. Den stora skillnaden är att Förbifarten nu efter våra krav läggs i tunnel i 17 av ledens 21 kilometer. Det innebär bland annat att Grimstaskogen räddas. Vi ser dessutom en fantastisk utveckling på miljöbilsområdet. På den nyligen avslutade trendsättande bilmässan i Frankfurt har det bara handlat om en sak: elbilar.

De politiska krafter som trots denna utveckling fortsätter vara emot alla former av biltrafik kan inte längre gömma sig bakom klimathotet. När Förbifarten står klar ett par år in på 2020-talet ser biltrafiken helt annorlunda ut än i dag. År 2030 ska den enligt nationella mål vara fossilbränslefri.

Annons
X

Miljöpartiet tillhör dem som mest aggressivt kritiserat Förbifart Stockholm trots att vägen skulle förbättra luftkvaliteten i innerstaden och skapa en drägligare tillvaro för länets alla pendlare, speciellt om man räknar med den historiskt stora satsning på spårtrafik som samtidigt påbörjas.

Varför är man då emot Förbifart Stockholm? Det kan möjligen handla om moralism och ett motstånd mot bilen som ett individualistiskt transportmedel. Det ska ju helst göra ont att lösa klimatproblemen. I debattartiklar och uttalanden från Miljöpartiets företrädare skymtar också en skepsis mot tekniken.

Det är i så fall en skepsis som inte delas av Miljöpartiets väljare. Enligt en undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av Centerpartiet svarar 1000 stockholmare på frågan om man är ”för eller emot att man bygger Förbifart Stockholm”. Resultatet är talande: 72 procent av länets invånare är för. Bland miljöpartiets väljare är så många som varannan (48 procent) positiv. Endast 27 procent är emot.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är alltså tydligt att Miljöpartiet inte går i takt med sina väljare när det gäller Förbifart Stockholm. Stockholmarna är miljömedvetna och gör också bedömningen att Förbifarten minskar miljöproblemen (49 procent mot den dryga fjärdedel som tror att de ökar). Återstår då bara att fråga med vilket mandat MP motarbetar denna nödvändiga investering för Stockholm. Frågan är mycket viktig, inte minst mot bakgrund av att man hotat spräcka ett rödgrönt styre om inte Socialdemokraterna skrotar Förbifarten.

  PER ANKERSJÖ

  ordförande för Stockholmscentern

  Fler artiklar om Förbifart Stockholm svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X