Krönika

Lisa Holm:Med vårt språk förändrar vi världen

Lisa Holm
Publicerad
Annons

Det är inte ofta språkvetenskapen tar stora steg framåt. I stället ägnar sig forskarna åt att mödosamt kartlägga språksystem och språkbruk och ibland åt att utveckla teorier och metoder för att göra detta. Det stora genombrottet – att förstå hur språket fungerar i hjärnan – ligger i framtiden. Men vissa milstolpar kan ändå urskiljas. En sådan var den brittiske forskaren John Langshaw Austins introduktion av begreppet ”speech act” (talakt eller språkhandling på svenska). Austin hävdade eftertryckligt att människor agerar med språkets hjälp. Vi gör något när vi talar, vi förändrar världen med yttranden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons