Krönika

Lisa Holm:Med vårt språk förändrar vi världen

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är inte ofta språkvetenskapen tar stora steg framåt. I stället ägnar sig forskarna åt att mödosamt kartlägga språksystem och språkbruk och ibland åt att utveckla teorier och metoder för att göra detta. Det stora genombrottet – att förstå hur språket fungerar i hjärnan – ligger i framtiden. Men vissa milstolpar kan ändå urskiljas. En sådan var den brittiske forskaren John Langshaw Austins introduktion av begreppet ”speech act” (talakt eller språkhandling på svenska). Austin hävdade eftertryckligt att människor agerar med språkets hjälp. Vi gör något när vi talar, vi förändrar världen med yttranden.

Före Austin hade språkvetarna mer eller mindre uppfattat språket som ett logiskt system: Med språkets hjälp formulerar människor påståenden om verkligheten, och därefter kan språkforskaren ägna sig åt att klura ut om påståendena är sanna eller falska, om de beskriver verkligheten på ett korrekt eller inkorrekt sätt. Austin erkände att vissa yttranden verkligen fungerade så men att dessa absolut inte utgjorde den enda typen av yttranden. I stället är vårt språkbruk fullt av frågor, uppmaningar och känslouttryck som inte kan vara sanna eller falska men som likväl är viktiga och välfungerande språkliga yttranden. Vi gör något när vi talar:

Annons
Annons
Annons